Pravila korišćenja

Vesti na portalu Vesnik017 imaju za cilj informisanje čiatalca i portal se ne može smatrati odgovornim  za bilo kakvu eventualnu  štetu  nastalu usled korišćenja istih. Takođe, niti korišćenjem sadražaja oglašivača na portalu, za koji su sami oglašivači odgovorni.

Komentari čitalaca na portalu Vesnik017 su odraz njihovog subjektivnog mišljenja a ne stavovi redakcije. Zabranjeni su komentari koji sadrže uvrede, pretnje, diskriminaciju na verskoj, rasnoj, nacionalno, polnoj ili bilo kakvoj drugoj osnovi,  kao i širenje govora mržnje.

Sadržaj sa portala Vesnik017 je besplatan pod uslovom da korisnik teksta ili delova teksta isti mogu koristiti isključivo uz navođenje Vesnika017 kao izvor informacija u prvoj rečenici. Preuzimanje fotografija je dozvoljeno uz navođenje Vesnika017 kao autora fotografije.

U suprotnom, preuzimanje teksta, delova teksta ili fotografije smatraće se kršanjem autorskih prava portala.