Porodica Nastić, jedna od tri preostale u Urmanici, bavi se uzgojem ovaca

Ljudi livade daju bez ikakve naknade, samo da im imanja ne urastaju u korov i trnje.…