Besplatni kilovati za ugrožene

Popust za električnu energiju mogu da ostvare porodice koje su socijalno ugrožene kao i primaci dečjeg dodatka. Prošle godine 290 domaćinstva iz hanske opštine je podnelo zahteve za takav vid pomoći drzava. Kako smo saznali u Službi za dečju zaštitu, u navedenu kategoriju spadaju i porodice koje imaju pravo na zaštitu obustave isporuke električne energije zbog bolesnog člana. Oni moraju službi da dostave potvrdu lekara da zbog prirode bolestine ne smeju da ostanu bez električne energije, jer bi im to otržalo ili ugrozilo zdravstveno stanje.

Status energetski ugroženog kupca, po pravilu bi trebalo da imaju sve porodice koje ostvaruju pravo na dečji dodatak ili socijalnu pomoć. Samim tim što ostvaruju pravo na te vrste socijalnih davanja države, znači da imaju i pravo na sticanje statusa energetski ugroženog kupca. U praksi, međutim, to baš ne izgleda tako.

U zavisnosti od broja članova domaćinstva, limitirana je potrošnja električne energije, koju neće plaćati. Pa tako, za jednočlana to je 120 kWh, za dvočlana i tročlana 160,  za domaćinstva sa četiri i pet članova 200, dok je za ona sa šest i više 250 kWh. Ono što je važno je da prilikom podnošenja zahteva, ne smeju da imaju neizmirenadugovanja. Ukoliko nemaju neplaćene račune, ugroženiimaju pravo na umanjenje mesečne obaveze za određenu potrošnju, koju smo naveli. Da bi status energetski zaštićenog kupca sačuvali, moraju da redovno plaćaju tekuće račune, u suprotnom taj status gube. Za socijalno ugrožene važi još i pravilo-ne smeju da imaju primanja veća od propisanih po članu domaćinstva.

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.