Danas je 8. mart, Međunarodni praznik žena

Međunarodnog dana žena – 8. mart, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog obeležava u okviru kampanje „Unapredi rodnu ravnopravnost“, čime jasno stavlja do znanja da je borba za ljudska prava žena i dalje aktuelna i u našem društvu.

Međunarodni dana žena je ustanovljen na Drugoj međunarodnoj konferenciji žena, 8. marta 1910. godine, u znak sećanja na velike proteste radnica u Čikagu 1909. i godinu dana ranije održan njujorški marš 15.000 žena. U Srbiji je taj datum prvi put obeležen pre 110. godina, dok su Ujedinjene nacije službeno počele da ga obeležavaju1975. godine, u godini koja je tada proglašena Međunarodnom godinom žene, kada su uvedeni instituti poput trudničkog bolovanja, ograničenja rada žena u trećoj, noćnoj smeni, iste plate za isti rad, demokratskog prava glasa i drugi.

„U cilju podrške pravima žena u Srbiji, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je u 2021. godini izradilo Zakon o rodnoj ravnopravnosti, koji je Narodna skupština Republike Srbije donela u aprilu iste godine, a 2022. godine resorno ministarstvo je izradilo i dva podzakonska akta: Pravilnik o vođenju evidencije i izveštavanju o ostvarivanju rodne ravnopravnosti i Pravilnik o izradi i sprovođenju Plana upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti, dok je u 2023. godini izrađen još jedan Pravilnik o metodologiji za obračun neplaćenog kućnog rada. Takođe, na predlog resornog Ministarstva, Vlada je u 2021. godini usvojila i Strategiju rodne ravnopravnosti za period od 2021. do 2030. godine, a potom i prateći akcioni plan za njeno sprovođenje,“ piše u saopštenju ministarstva koje je izdalo povodom obeležavnja Međunarodnog dana žena.

U saradnji sa Nemačkom razvojnom saradnjom, a u okviru projekta „Podrška socijalnom uključivanju u Srbiji“ koju sprovodi GIZ, resorno ministarstvo je krajem prošle godine pokrenulo kampanju „Unapredi rodnu ravnopravnost“ kako bi se podigla svest u društvu o značaju rodne ravnopravnosti, i kako bi se podstakli svi subjekti koji su po Zakonu o rodnoj ravnopravnosti obavezni da resornom ministarstvu dostavljaju izveštaje o primeni zakona, to i blagovremeno učine.

Organi javne vlasti, poslodavci sa više od 50 zaposlenih i radno angažovanih lica, političke stranke, sindikati i tela za rodnu ravnopravnost dužni su da dostavljaju izveštaje o ostvarivanju rodne ravnopravnosti Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog kao organu nadležnom za praćenje ostvarivanja rodne ravnopravnosti u društvu. Kampanja „Unapredi rodnu ravnopravnost“ šalje poruku da je jedini način da se zaista podigne nivo rodne ravnopravnosti, redovno praćenje i sagledavanje koliko svi navedeni akteri aktivno doprinose tome, a to je moguće ostvariti kroz redovno godišnje izveštavanje i rodnu analizu podataka.

Kako poručuju u saopštenju, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog nastaviće da radi na podizanju svesti o rodnoj ravnopravnosti u društvu i redovno će izveštavati javnost o aktivnostima iz svoje nadležnosti kad je reč o zaštiti prava žena.

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.