Deo FOPA-e prodat iz stečaja, radnici mogu da očekuju „ne više od 20 odsto sredstava namenjenjih deobi“ poručuje stečajni upravnik

Obaveze prema radnicima po osnovu neto zarada i porezima i doprinosima 213.223.368 dinara, dok su potraživanja dobavljača ili bana dostigla 846.136.917 dinara.

Autor: Ljiljana Pavlović

U Privrednom sudu iz Leskovca 4. septembra ove godine je održano javno nadmetanje za prodaju Fabrike omotnog papira i ambalaže „Vladičin Han“ AD u stečaju, na kome je deo nekadašnjeg preduzeća dobio novog vlasnika. „Han put -Plus“ u Vladičinom Hanu postao je vlasnik magacina površine 4.805 metara kvadratnih kao i zemljišta ukupne površine 12.500 kvadrata i to po početnoj ceni od 11 miliona dinara. Takođe, isto preduzeće je kupilo i Papir halu, površine 5.532, ali i nadstrešnicu od 797 kvadrata, restoran od 451 kvadrata, postrojenje za otpadnu vodu od 47 kvadrata i zemljište uz objekat od 20.000 kvadrata po početnoj ceni od 14 miliona dinara, obaveštenje je koje je Vesnik017 dobio od stečajnoig upravnika, Branka Mitića, a po nalogu predsednika Privrednog suda iz Leskova na osnovu našeg zahteva o dostavljanju informacija od janvog značaja, s obzirom da u Vladičinom Hanu niko od nadležnih nije tačno znao šta je prodato i kome, ili nije želeo da nam dostavi informacije, zbog nenadležnosti. Kako piše u obaveštenju, prodati objekti su opterećeni hipotekom.

Procenjena vrednost prve celine bila je 42 miliona dinara, dok je za drugu taj iznos bio 57 miliona. Za celinu tri i četiri, nije bilo zainteresovanih kupaca.

„Stečajni upravnik je 7. septembra ove godine dostavio organima stečaja u dalju nadležnost 11 Nacrt druge delimične deobe unovčene stečajne mase radi namirenja poverioca u ukupnom iznosu od 40.000.000,00 dinara u kom iznosu je sadržana i isplata neisplaćenih zarada radnika pre otvaranja postupka stečaja i to 100 odsto iznosa priznatih potraživanja razvrstana u prvi isplatni reda i 3,68 odsto potraživanja razvrstana u treći isplatni red,“ piše u obaveštenju stečajnog upravnika.

Prema istim informacijama kaže se da je – u postupku izrade Nacrta za drugu delimičnu deobu, pored određene isplate od 40.000.000 dinara, izvršeno je i rezervisanje sredstava za isplatu Poreske uprave, Ekspoziture Vladičin Han, radi uplate poreza i doprinosa zaposlenih i drugih javnih prihoda u ukupnom iznosu od 35.082.066,45 dinara i to: iznos od šest miliona dinara u korist Poreske uprave
filijala Vladičin Han po osnovu razlučnog potraživanja do visine ostavrene kupoprodajne cene prodatih nepokretnosti na k.p. 700/5 KO Lepenica, ili magacina. Iznos od 21.114.238,81 dinar takođe u korist PU Vladičin Han na osnovu 100 odsto obračunate kamate na doprinose za PIO zaposlenih razvrstanih u prvi isplatni red. Iznos od 1.472.897,10 dinara u korist PU Vladičin Han po osnovu 100 odsto obračunate kamate na doprinose zaposlenih razvrstanih u prvi isplatni red. Iznos od 2.678.399,97 dinara u korist PU Vladičin Han po osnovu 100 odsto obračunatih poreza i doprinosa razvrstanih u drugi isplatni red. Iznos od 3.816.535,57 dinara u korist Poreske uprave – filijala Vladičin Han po osnovu obračunatih poreza i doprinosa razvrstanih u treći isplatni red, i to sve po Zaključku Privrednog suda u Leskovcu od 3, februara tekuće godine. Navedeni znosi će biti isplaćeni nakon okončanja parnice po osporenom potraživanju koja se vodi sa Poreskom upravom.

„Ukupno priznata potraživanja poverioca prema stečajnom dužniku Fabrika omotnog papira i ambalaže„ VLADIČIN HAN“ AD u stečaju iznose 1.059.360.600 dinara. Od tog znosa potraživanja banaka koje su finansirale poslovanje FOPE pre otvaranja postupka stečaja iznose 670.281.917,73 dinara, a potraživanja dobavljača su 175.855.000 dinara, ili ukupno 846.136.917 dinara, što znači da su obaveze prema radnicima po osnovu neto zarade i porezima i doprinosima 213.223.368 dinara.
Zbog velike obaveze prema kreditorima izvesno je da će i u narednim deobama od ukupnog iznosa za deobu bivšim zaposlenim pripasti, u bruto iznosu, ne više od 20 odsto sredstava namenjenih deobi,“ piše u dopisu iz Privrednog suda iz Leskovca koji potpisuje Branko Mitić, stečajni upravnik.


Treća i čevrta celina FOPA-e nisu dobile nove vlasnike. Treća celina se sastoji od stanice za tehničku vodu od 55 kvadrata sa zemljištem od 14.000 kvadrata, čija je procenjena vrednost bila četiri miliona dinara, dok početna je cena na javnom nadmetanju iznosila 950.000 dinara. Četvrtu celinu čine tri parcele,ukupne površine 1.428 metara kvadratnih, sa procenjenom vrednošću od 350.000 dinara i početnom cenom od 100.000 dinara.

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.