Fondacija Ana i Vlade Divac raspisala konkurs za volontere u šest lokalnih samouprava, među kojima je i Vladičin Han

Autor: Lj. Pavlović

Fondacija Ana i Vlade Divac pozvala je sve neformalne grupe mladih sa teritorija lokalnih samouprava: Vladičin Han kao i Obrenovac, Prokuplje, Zaječar i Vlasotince da prijave predloge svojih projekata do 1. novembra 2023. godine.

U okviru projekta Nemačke razvojne saradnje “Perspektive za mlade u ruralnim sredinama u Srbiji” koju sprovodi GIZ u partnerstvu sa Ministarstvom turizma i omladine Republike Srbije, podržavaju se omladinski fondovi u izabranim ruralnim zajednicama.

„Projekat Omladinski fondovi realizuje se sa ciljem povećanja učešća mladih u procesima koji ih se tiču u lokalnoj zajednici kroz dodelu bespovratnih novčanih sredstava projektima koje sami pokreću i vode mladi. Svakim omladinskim fondom upravlja osam članica i članova, mladih ljudi iz lokalne zajednice, koji imaju ulogu Odbora koji raspisuje konkurse i odlučuje o finansiranju projekata neformalnih grupa mladih sa teritorije te lokalne samouprave,“ stoji u konkursu.

Predloge projekata mogu podneti neformalne grupe mladih od 18 do 30 godina , u kojoj bi trbalo da bde minimum petoro mladih, koji žive na teritoriji lokalnih samouprava za koje je konkurs raspisan. Starosna granica za podnošenje projekata je 40 godina, ukoliko zainteresovani pripadaju nekoj od osetljivih grupa – mladi iz seoskih sredina, Romi i Romkinje ili su povratnici i ujedno, imaće i prednost u finansiranju njihovih ideja.

Projekti će biti finansirani iznosom do 100.000 dinara ukoliko imaju za cilj poboljšanje života mladih u najrazličitijim oblastima: aktivizma i volonterizma, kulture, sporta, zdravlja posebno mentalnog zdravlja, bezbednosti, zapošljavanja, obrazovanja, migracija, posebno povratka iz EU u Srbiju po sporazumu o readmisiji.

„Divac omladinski fondovi će finansirati originalne, zanimljive i korisne projekte koje podstiču druge mlade da se uključe i budu aktivni članovi sredine u kojoj žive. Projekte koji odgovaraju na lokalne potrebe i imaju širok uticaj na mlade, posebno u ruralnim  sredinama kao i projekte koji doprinese ciljevima Strategije za mlade Republike Srbije (2023 – 2030). Među njima su sledeći ciljevi:  Mladi su aktivni učesnici društva na svim nivoima, Mladi imaju ravnopravne mogućnosti i podsticaje da razvijaju svoje potencijale i kompetencije, koji dovode do socijalnog i ekonomskog osamostaljivanja, Stvoreni uslovi za zdravo i bezbedno okruženje i socijalno blagostanje mladih,“ podaci su fondacije.

Fondacija Divac ne podržava projekte pojedinaca, političkih partija i javnih institucija, projekte i aktivnosti sa primarno humanitarnom svrhom, projekte koji pozivaju na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije i promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života; Takođe, neće finansirati ni honorare za realizatore projekta, stipendije, nabavku računara, tableta, telefona, muzičke i video opreme i sl.

„Nakon zatvaranja konkursa članovi i članice omladinskog fonda uradiće prvi krug selekcije. Ukoliko vaš projekat prođe prvi krug selekcije bićete pozvani na intervju. Na intervju je potrebno da dođe najmanje tri člana vašeg tima koji su navedeni kao kontakt osobe u predlogu projekta. Ukoliko vaš projekat ne bude prošao prvi krug selekcije, bićete obavešteni o razlozima ovakve odluke od strane odbora omladinskog fonda,“ nagalešeno je u konkursu.

Rok za dostavljanje predloga projekata je do 1. novembra ove godine, dok je rok za realizaciju od 1. decembra ove, do 31. marta naredne godine.

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.