Građani mogu da dobiju 50 odsto novca iz budžeta za energetsku sanaciju kuća i stanova

Opština Vladičin Han raspisala je 15. avgusta ove godine javni konkurs za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada. Sufinansiranje od strane optšine Vladičin Han iznosi 50 odsto od vrednosti investicije, sa PDV-om, a maksimalni podsticaji definisani su po merama energetske sanacije.
„Građani mogu da konkurišu za: zamenu spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača, za šta mogu da dobiju maksimalno 140.000 dinara. Za postavljanje i nabavku materijala za termičku izolaciju zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru – ugradnja fasade, a maksimalni iznos na ime sufinansioranja je 210.000 dinara koji se može dobiti. Za izolaciju tavanice i izolaciju ispod krovnog pokrivača, građani mogu dobiti podsticaje u maksimalnom iznosu do 150.000 dinara,“ kaže Nikola Stamenković, pomoćnik predsednika Opštine Vladičin Han.
Za nabavku i instalacija kotlova na biomasu, drvni pelet, briket, sečka, kao i grejača prostora, ili zamenu postojećeg grejača prostora efikasnijim, može se dobiti do 110.000, a za zamenu postojeće ili ugradnju nove cevne mreže, grejnih tela – radijatora i pratećeg pribora, za šta se može konkurisati samo zajedno sa merom zamene postojećeg grejača prostora – efikasnijim, udeo sredstava podsticaja su do 120.000 dinara.
Nabavka i ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema biće finansirana iznosom do 140.000,00 dinara. Sve navedene mere, biće sufinasirane sa 50 odsto iz budžeta, dok će ostatak sredstava građani koji ispunjavaju uslove iz konkursa, morati da finansiraju sami.

Pravo učešća na konkursu imaju domaćinstva koja stanuju u porodičnim kućama, stanovima i stambene zajednice, koje ispunjavaju sledeće uslove: da je podnosilac prijave vlasnik objekta, da je objekat za koji se podnosi zahtev za energetsku sanaciju nastanjen i da je upisan u odgovarajući registar, tj. da je izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji, legalizovan, ozakonjen ili se nalazi u postupku ozakonjenja.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju programa energetske sanacije koji sprovodi opština Vladičin Han iznose 23 miliona dinara. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli opštine Vladičin Han, a zaključno sa 14. septembrom 2022. godine.

Detalje javnog poziva i neophodnu dokumentaciju za prijavu možete da preuzmete sa zvanične internet stranice: www.vladicinhan.org.rs.

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.