Help će ove godine omogućiti obavljanje radne prakse za 22 lica

Saradnja Help-a i Opštine Vladičin Han nastavljena je i ove godine. Nedavno je potpisan Aneks 2 Ugovor o saradnji u okviru druge faze projekta „Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa“ na teritoriji opštine Vladičin Han.

„Ugovorom o saradnji između opštine Vladičin Han i Help-a potpisanim u septembru 2021. godine započeta je saradnja na projektu čiji je opšti cilj doprinos smanjenju siromaštva, socijalnoj inkluziji, održivom i inkluzivnom ekonomskom razvoju, kao i ostvarivanju zadovoljavajućih uslova rada za sve, putem obezbeđivanja poboljšanog pristupa tržištu rada i zapošljavanju. Aneksom 2 Ugovora o saradnji potpisanim sredinom avgusta ove godine, proširen je obim te saradnje za još 22 korisnika, uključujući i realizaciju komponente „On the job training“ čije su aktivnosti usmerene ka povećanju zapošljivosti ciljne grupe putem plaćene šestomesečne radne prakse kod odabranih poslodavaca i omogućavanju dugoročnog zapošljavanja kroz donaciju opreme poslodavcima“ podaci su HELP-a.
Time će u okviru celog projekta biti podržano najmanje 85 korisnika na teritoriji opštine Vladičin Han u njihovim namerama da započnu ili razviju poslovne delatnosti a OJT komponentom na teritoriji opštine Vladičin Han biće podržano: 12 polaznika radne prakse, vrednosti od 3.360 evra po polazniku kao šest
polaznika radne prakse, koji će nakon završetka radne prakse zaključiti ugovore o radu sa poslodavcem na period od najmanje 12 meseci, uz donaciju u opremi poslodavcu u prosečnoj vrednosti od 3.000 evra po polazniku.
Potpisivanje ugovora sa odabranim korisnicima, poslodavcima i polaznicima OJT komponente uslediće nakon uspešno završene informativne kampanje i selekcije korisnika koja će se odvijati u dve faze, na osnovu pristiglih zahteva i terenskih poseta, a prema prethodno usvojenim kriterijumima i merilima. Po potpisivanju ugovora o donaciji, za sve korisnike će biti organizovana osnovna poslovna obuka, nakon čega će još 22 odabrana korisnika dobiti zahtevanu opremu ili materijal za započinjanje ili razvoj sopstvenih poslovnih delatnosti u prosečnim vrednostima od 2.000 i 3.600 evra. Predviđeno je 20 grantova u iznosu od 2.000 evra i dva granta u iznosu od 3.600, ukupno 80 grantova u iznosu od 2.000 evra i pet grantova u iznosu od 3.600 evra. Projekat predviđa i dodatne mehanizme za planiranje i kontrolu radne prakse, saradnju sa poslodavcima, obilazak praktikanata i praćenje realizacije radne prakse preko stručnih škola, izabranih mentora i preduzimanje mera kojima če se voditi računa o tome da praktikanti ne remete obavljanje procesa rada, da uredno i redovno pohađaju i obavljaju radnu praksu, kao i obavezu dostavljanja izveštaja o odvijanju radne prakse kod Poslodavaca.

Projekat finansiraju Švedska vlada preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, „Sida“ i opština Vladičin Han, a realizuje Help u saradnji sa opštinom Vladičin Han.

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.