Iz budžeta četiri miliona za podsticaj voćasrtva

U sklopu Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Vladičin Han 14. oktobra je raspisan konkurs za dodelu podsticajnih sredstavau tekućoj godini iz opštinskog budžeta. U te svrhe izdvojenoje četiri miliona dinara.

„Pravo na podsticaj imaju lica upisana u Registar pojloprivrednih gazdinstava u skladu sa Pravilnikom o načinu i i uslovima upisa i vođenja registra poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom i to fizička lica – nosioci poljoprivrednog gazdinstv, sa teritorije hanske opštine koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Svi oni sa kojim opština ima loše iskustvo sa neispuinjavanjem ugovorenih obaveza nenamenskog trošenja sredstava iz prethodnog perioda nemaju pravo ostvarivanja finansijske podrške,objavljeno je na sajtu opštine Vladičin Han.

Za podizanje novih zasada ili obnavljanje postojećih , uz krčenje i podizanje novih, višegpodišnjih zasada voća, hmelja i vinove loze podsticaji se utvrđuju u visni do 80 odsti iznosa investicije bez PDV-a, do makismalnog iznosa od 150.000 dinara bez PDV-apo jednom gazdinstvu.

Jedan od uslova koji kasnije moraju da ispune korisnici sredstvava je da najmanje pet godina održavaju zasade voća i grožđa, a pre toga da već imaju formirane određene površine zasada.

„Specificni uslovi  za podizanje novih ili obnavljanje postojećih višegodišnjih zasada voćaka i vinove loze – za nabavku sadnog materijala, prihvatljivi korisnici za sektor voće su: poljorivredna gazdinstva koja imaju zasnovanu voćarsku proizvodnju na najmanjoj površini od 0,10 ha i koja su izvršila nabavku sadnica voća u periodu od  01.januara .2022. godine do dana podnošenja prijave ;  poljorivredna gazdinstva sa prihvatljivim investicijama do 49.999 evra i koja su  sa 0,10 – 50,00 hektara  zasnovane voćarske proizvodnje na kraju investicije. Za sektor vinogradarstvo su: poljorivredna gazdinstva, registrovana u  Vinogradarskom registru u skladu sa Zakonom o vinu sa najviše 1,99 ha vinograda na kraju investicije i sa prihvatljivim investicijama do 49.999 evra. 

Povraćaj sredstava je 80% od vrednosti sadnog materijala bez PDV-a, a ne više od: za jabuku, krušku, dunju, mušmulu, šljivu, breskvu, kajsiju, trešnju, višnju i ostale drvenaste vrste voćaka- 200,00 dinara po sadnici Za lesku  žbunastu – 200, kalemljenu – 400. Za kalemljeni orah – 1.200. Za borovnicu  400, za sadnica u saksijama ilivrećama sa supstratom – 600. Za malinu 100dinara, za sadnica u saksijama ili vrećama sa supstratom – 200.   Za kupinu – 100, za jagodu  30 dinara  po živiću, za sadnice  100, živići za stalnorađajuće  60, sadnice za stalnorađajuće u saksiji 200, sadnice za šumske stalnorađajuće 200 a za ostale stale jagodaste vrste voćaka – 100 dinara posadnici. Z a vinovu lozu taj iznos je 100 dinara po kalemu,“ stoji u konkursu.

Specificni uslovi su predđeni i za podizanje novih ili obnavljanje postojećih  višegodišnjih zasada voćaka i vinove loze – kupovina sadnog materijala, prihvatljivi troškovi obuhvataju: nabavku standardnih i standardnih SA sadnica ili sartifikovanih sadnica voća i vinove loze od registrovanih proizvođača sadnog materijala, sa pratećom dokumentacijom.

Rok za dostavu prijava ističe 25. novembra ove godine a na sajtu Opštine Vladičin Han ili oglasnoj tabli mogu se svi zainteresovani upoznati sa detaljima konkursa.

Foto: pixabay

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.