Kompanija „Knauf Insulation“ u rekosntrukciju fabričkog postrojenja u Surdulici uložila 20 miliona evra

„Glavne tendencije u evropskom građevinarstvu su energetska efikasnost i rezilijentnost zgrada – dakle, otpornost zgrada na zemljotresa, ekstremne vremenske prilike, ali i povećana udobnost u svakodnevnom životu i zdrava mikroklima. Srbija se trudi da prati te trendove, a „Knauf Insulation“, kao muiltinacionalna kompanija tome doprinosi svojim međunarodnim znanjem i iskustvom.“

SURDULICA – U Surduličkoj fabrici „Knauf Insulation“ istoimena kompanija proletos je završila rekonstrukciju fabričkog postrojenja vrednu više od 20 miliona evra. Kako je najavio Tihomir Civkaroski, generalni direktor te kompanije zadužen za regiju istočna Evropa jug, poslednji investicioni ciklus samo je deo stalnog unapređenja proizvodnog procesa koji traje još od 2005. godine, kada je veliki nemački proizvođač kamene vune došao na jug Srbije.

„Ne samo da je prethodnim investicionim ulaganjima poboljšan kvalitet proizvodnje i proizvoda, već je i direktno uloženo u lokalnu zajednicu i zaštitu životne sredine. Veći deo proizvodne linije je zamenjen trenutno najsavremenijom dostupnom opremom. Stari dimnjak je zamenjen novim, a ugrađen je i najsavremeniji tzv. dezoks sistem za odsumporavanje, kojim su povećani reciklažni kapaciteti fabrike,“ rekao je Civkaroski.

Tihomir Civkaroski, generalni direktor te kompanije zadužen za regiju istočna Evropa jug

Prema njegovim rečima, instalirana je najsavremenija robot-ruka na delu za pakovanje kao i nova mašina za paletizaciju robe, čime se smanjuje upotreba plastičnog pakovanja i ostvaruje značajna ušteda magacinskog prostora. Takođe, kako bi se rasteretila saobraćajna gužva u okolini fabrike i ubrzao proces otpremanja robe, izgrađena je nova zgrada logistike i moderan parking za kamione. Povećan je i skladišni kapacitet i s,anjena potreba za eksternim magacinom, adatpacijom još jednog natkrivenog magacinskog prostora.

U kompaniji ističu da je 15 radnika zaposleno u julu ove godine i da ulaganja u ljude koji su posredno ili neposredno povezani sa njom, neće stati. Direktor Civkaroski podseća da je „Knauf Insulation“ dao obećanje lokalnoj samoupravi da će se u svakom segmentu proizvodnje truditi da poboljšaju održivo poslovanje i da će nastaviti da utiču na razvoj Surdulice i celog kraja.

„Moram da istaknem da smo i tokom procesa rekonstrukcije postojenja, koliko god je to taj proces dozvoljavao, angažovali dobavljače sa juga Srbije. I sada kada je ovaj ciklus investicija završen, možemo da se pohvalimo da smo sva obećanja održali – kroz rekonstrukciju, podršku lokalnim preduzetnicima i kroz nova zapošljavanja,“ rekao je Civkaroski i dodao da od prvog dana poslovanja u Srbiji, kao i u svim drugim zemljama, ta kompanija ima svoje proizvodne pogone, poštuje sve nacionalne propise iz oblasti ekologije i do sada, nisu zabeležena nikakva veća odstupanja.

„Knauf Insulation“ Surdulica, novi dimnjak

„U Surdulici i opštini Belo Polje se vrše redovna merenja kvaliteta vazduha od strane akreditovane laboratorije a u skladu sa SRPS ISO/IEC 17025 (iz registra ATS – Akreditaciono telo Srbije) i mere se svi parametri koje propisuje zakon. Svi izveštaji se dostavljaju Agenciji za zaštitu životne sredine i Republičkoj inspekciji za zaštitu životne sredine,“ naglasio je on.

On tvrdi da su tokom letnjih meseci ove godine urađena nova merenja i po svim parametrima vazduh u krugu i okolini fabrike nije bio zagađen.

„Štetne materije, kao što je na primer formaldehid ili fenol su od 10 do 30 puta manje prisutne u vazduhu nego što je to dozvoljeno našim i EU propisima. Stručnjaci do sada nisu uspeli da utvrde bilo kakvu uzročno posledičnu vezu između potencijalnih zagađenja u Surdulici i okolnim naseljima i rada naše fabrike. Naravno, mi smo uvek tu da naše sugrađane transparentno informišemo i pomognemo im da rešavaju sve ekološke i druge probleme,“ kaže on.

U kompaniji zato, kako ističu, stalno ulažu u kvalitet proizvodnje i pomažu različite lokalne projekte koji doprinose očuvanju životne sredine.

„U Surdulici se proizvodi strateški važan materijal, kamena vuna, koji štedi energiju u zgradama ali ujedno i štiti korisnike objekata od požara i buke, kreirajući zdravo okruženje za život i rad. Poslednji trendovi u građevinarstvu ali i novi zakonski akti koji se usklađuju sa regulativama iz EU, zahtevaju visok nivo energetske efikasnosti novih zgrada, kao i zgrada koje se renovinaraju;“ izjavio je Tihomor Civkaroski, generalni direktor „Knauf Insulationa“ zadužen za regiju istočna Evropa jug.

Kamena vuna

Prva mera energetske efikasnosti je izolacija omotača objekta , fasade, krova i podova i to moraju da budu kvalitetni, multifunkcionalni i po mogućstvu, materijali prirodnog porekla. Sve ta svojstva ima kamena vuna. a ono što je posebno važno je da taj materijal nije goriv i da njegovo postavljanje kao izolacionog materijala znači dodatnu zaštitu od širenja požara.

Veliku pažnju, vele, poklanjaju i reciklaži te u procesu proizvodnje imaju ponovnu upotrebu otpadne vune, zatim koriste toplu vodu iz proizvodnog procesa za grejanje prostorija zimi. U planu je i ugradnja solarnih panela na krovove fabričkih postrojenja, a najnoviji projekat je povećanje održivosti njihovih pakovanja. Zbog toga je u avgustu lansiralno novo, održivije pakovanje koje ima manju količinu štampe i nove plastike u sebi i može se 100 posto reciklirati.

„Glavne tendencije u evropskom građevinarstvu su energetska efikasnost i rezilijentnost zgrada – dakle, otpornost zgrada na zemljotresa, ekstremne vremenske prilike, ali i povećana udobnost u svakodnevnom životu i zdrava mikroklima. Srbija se trudi da prati te trendove, a „Knauf Insulation“, kao muiltinacionalna kompanija doprinosi svojim međunarodnim znanjem i iskustvom, što u oblasti kvalitetnih tehnologija, sistema i materijala, što u prenošenju najboljih praksi iz evropskih regulativa u srpsko zakonodavstvo. Imajući u vidu da je prva mera energetske efikasnosti upravo izolacija – nema zime za kamenu vunu iz Surdulice,“ poručuje direktor Civkaroski.

Sponzorisani tekst

Fotografije: Knauf Insulation

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.