Ministartsvo energetike i preporuke za štednju električne energije

Ministarstvo rudarstva i energetike objavilo je niz preporuka za potrošače električne energije za smanjenje potrošnje.

Za domaćinstva je preporučilo korišćenje bojlera samo kada je potrebno, a inače termostat podesiti na temperaturu do 60 stepeni, frižider na 4 a zamrzivač na minus 18 stepeni. Mašine za veš i posuđe, uključivati samo kada su pune i koristiti programe na nižim temperaturama, izbegavati sušenje veša u sušilicama i sušiti ga na vazduhu. Kuvanje namirnica obvljati u poklopljenim posudama adekvatne veličine, kako bi se izbegao gubitak od 20 odsto energije, a nakon ključanja vod, temperaturu smanjiti na maksimalno moguću. Gasiti svetla u sobama gde se ne boravi, obične sijalice zameniti LED sijalicama, isključiti dekoprativnu rasvetu, isključivati računar nakon završetka rada. Preporučene temperature za zagrevanje prostororija u kojima se boravi su od 20 do 21 stepen a gde se spava do 18 stepeni. Na prozore noću navući roletne i zavese.

Za nadležne rukovodioce gradova i opština preporuke su da pristupe smanjenju javne rasvete na ulicama, trgovima i i drugim objektima na minimalni bezbednosno oprvavdani nivo, za 33 odsto. Da se ograniči tamo gde je moguće ravseta na bilbordima i svetlećim reklamama, da ograniče novogodišnje osvetljenje od 15. decembra do 15. januara, da ograniče rad reflektora svuda gde je moguće na sportskim i drugim manifestacijama, da hitno pristupe prelasku na LED rasvetu, smanje potrošnju električne i toplotne energije za 15 odsto u odnosu na isti period prošle godine, da među zaposlenima odrede lica koja će kontrolisati potrošnju energije sa ciljem smanjenja za 15 odsto, da obezbede isključenje osvetljenja nakon radnog vremena, da temperatura u radnim prostorijama bude najviše do 20 stepeni, izuzev u bolnicama, ustanovama socijalne zaštite i školama i vrtićima. Da sijalice zamene LED sijalicama u javnom sektoru i instaliraju inteligentne sisteme za upravljanje potrošnjom energije. Da investiraju u poboljšanje energetske efikasnosti, zamenom stolarije i postavljanjem izolacije, da ugrade solarne panele, da sa sistema grejanja na električnu energiju pređu na drugi vid grejanja,.

Preporuke za zaposlene u javnom sektoru su da ne koriste osvetljenje u kancelarijama kada ima dovoljno dnevne svetlosti, da radne stolove postave tako da mogu da koriste dnevno svetlo, da ne spustaju zavese i roletne, da koriste stepenice umesto lifta, da štampaju samo potrebna dokumenta u neophodnom broju kopija, i da po završetku rada isključe računare i prateće uređaje i osvetljenje.

Tu je i EPS sa srodnim preduzećima, kojima se preporučuje da sačini plan uštede sopstvene potrošnje električne energije i druga preduzeća u tom sektoru, da smanje gubitak distributivne i prenosne mreže, da EPS stimuliše štednju električne energije kroz popuste za građane, da sva JP preduzmu mere na smanjenju potrošnje električne energije. Da EPS, zajedno sa velikim potrošačima, pristupi prilagođavanju planova potrošnje i proizvodnje električne energije, izvrši optimizaciju početka rada TE-TO, obavi dodatno istraživanje tržišta i primenu drugih modela za nabavku električne energije i uglja , da toplane razmotre optimizaciju datuma početka grejne sezon, da EDS i EPS olakšaju procedure za priključenje kupaca-proizvođača na elektroenergetsku mrežu.

Građanima se preporučuje i da kupe kućne aparte i uređaje sa najvećom klasom energetske efikasnoti koje odgovaraju njihovim stvarnim potrebama, da investiraju u poboljšanje energetske efikasnost.

Medijima se preporučuje, posbeno javnom servisu RTS, da emituju promotiovne spotove iz oblasti energetske efikasnoti i racionlne upotrebe eklektrične energije, da podignu svet građana o potrebi energetske tranzicije – prelaska sa foslilnih na obnovljive izvore energije.

Energetskim subjketima se preporučuje da štampaju flajere koji promovišu i daju preporuke za štednju enrgije i da ih dele građanim uz račune za struju.

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.