Obaveštenje o upisu u PU „Pčelica“


U predškolsku ustanovu upisuju se sva deca u godini pred polazak u školu za radnu 2024/2025. godinu.
Upis počinje od 15. aprila i trajaće do 17. juna 2024. godine. Pravo upisa imaju deca rođena u periodu od 1. marta 2018. do 28. februara 2019. godine. Upis će se vršiti elektronskim putem, preko portala e-Uprava i usluge e-Vrtić.
Roditelji koji nisu u mogućnosti da zahtev podnesu elektronskim putem, isti mogu preuzeti u prostorijama PU „Pčelica” Vladičin Han, u ul. Ratka Pavlovića 1b, radnim danima u vremenu od 8 do 14 časova.
Uz dokumentaciju potrebnu za upis, roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik, dostavlja i dokaz o zdravstvenom pregledu deteta.
Za sve dodatne informacije roditelji se mogu obratiti na mejl-adresu ustanove vrticpcelicahan@gmail.comili na telefon 017-473-333.

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.