Od Nove godine za žene povećanje starosne granice za odlazak u penziju

Nova godina za žene je donela i nove uslove odlaska u penziju. Za ostvarenje prava nastarosnu, one moraju da imaju 63 godine i šest meseci života, ili dva meseca više nego kako su nalagali propisi u godini za nama, kao i najmanje 15 godina radnog staža. Uslovi za odlazak u starosnu penziju za muškarce ostaju isti, najmanje 15 godina radnog staža i 65 godina starosti.

Osiguranici oba pola pravo na penziju, prevremenu, mogu da ostvare i sa navršenih 45 godina radnog staža, bez obzira na godine života. U prevremenu penziju za muškarce su važili sledeći uslovi – 40 godina staža osiguranja i najmanje 59 godina i šest meseci, a ove godine isto toliko staža i najmanje 60 godina starosti. U prervremenu penziju žene su mogle sa 59 godina života i najmanje 39 godina i osam meseci staža. Uslovi su sada rigorozniji – minalno 40 godina staža i 59 godina i šest meseci života.

Povlačenje starosne granice na osnovu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju donetom 2014. godine, trajaće sve do 2032. godine. Starosna granica za sticanje ove prinadležnosti, svake godine biće povećavana od dva do šest meseci.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.