Opštinsko veće u Vladičinom Hanu donelo naredbu o racionanoj potrošnji vode

Radi sprečavanja poremećaja u vodosnabdevanju ,a u cilju obezbeđivanja dovoljne količine vode za vreme remomonta „ Vlasinskih Hidroelektrana „ u periodu od 19. septembra do 18. oktobra 2022. godine, Opštinsko Veće Opštine Vladičin Han donelo je naredbu o racionlanoj potrošnji vode sa gradske mreže.

Na osnovu nje zabranjeno je navodnjavanje njiva, nalivanje bašti, prskanje parkova, navodnjavanje travnjaka, pranje vozila, pranje tepihai sl. vodom iz gradskog vododa. Zabrana pranja vozila i tepiha se ne odnosi na lica registovana za obavljanje ove delatnosti.

Zabranjuje se JP za Komunalno uređenje Vladičin Han pranje ulica pitkom vodom iz gradske vodovodne mreže, pranje ulica vršiće se po planu JP za Komunalno uređenje Vladičin Han vodom iz drugih izvora. Nalaže se JP „Vodovod“ Vladičin Han da u saradnji sa predsednicima mesnih zajednica na teritoriji opštine Vladičin Han sačini plan snabdevanja vodom za piće mesnih zajednica sa posebnim osvrtom na Dom zdravlja, ambulante hitne pomoći u mesnim zajednicama gde postoje, kao i na osnovne škole. O izvršenju mera naloženih naredbom staraće se Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne, građevinske i komunalne poslove Opštinske uprave Opšine Vladičin Han – Komunalna policija i JP „Vodovod“ Vladičin Han. JP“ Vodovod“ naloženo je da postupajući po planu restrikcije vode za vreme remonta „Vlasinskih Hidroelekrana“ vršiće prekid u isporuci vode.

Naselja Prekodolce i Žitorađe ostajaće bez vode ponedeljkom i četvrtkom u vremenu od 12.00-22.00 časa. Naselja Polom, Gramađe i Dekutince ostajaće bez vode četvrtkom i nedeljom u vremenu od 12.00-22.00 časa. Naselja Lepenica, Stubal, Priboj i Mazarać ostajaće bez vode sredom i subotom u vremenu 12.00-22.00 časa. Naselja Kržince, Manajle, Repince i Suva Morava ostajaće bez vode utorkom i petkom u vremenu 12.00-22.00 časa.

Ukoliko raspored ne daje pozitivne rezultate, odnosno dođe do povećenja potrošnje vode JP “Vodovod“ Vladičin Han će izvršiti promenu rasporeda i broja isključenja, što će javno oglasiti. U slučaju nestašice vode u višim delovima grada, biće određeni punktovi za snabdevanje vodom iz cisterni. Pravna i fizička lica i preduzetnici koji se ne pridržavaju mera navedenih u ovoj naredbi kazniće se prekršajnom kaznom u skladu sa zakonom.

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i primenjivaće se u priodu do završetka remonta „ Vlasinskih Hidroelekrana“, piše u obaveštenju OV.

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.