OŠ „Branko Radičević“ – 136 godina rada

Autor: Lj. Pavlović

Osnovna škola „Branko Radičević“ u Vladičinom Hanu 15. marta obeležila je 136 godina postojanja i uspešnog rada. Ova škola koja nosi ime čuvenog pesnika, odškolavala je generacije i generacije uspešnih ljudi, ne samo u profesionlanom smislu, već i dobre ljude koji su radili i gradili Vladičin Han, svoju zemlju.

Dan škole 2024.

Centralna škola u zgradi u ulici Bore Stankovića, useljena je školske 1965/66. godine. Godinu dana ranije, pripojeno joj je osam okolnih škola, sa ukupno 1.634 učenika, govore podaci objavljeni na sajtu škole.

Prema istim, poseduje 35 učenionica za redovnu nastavu i kabinet za biologiju, hemiju, muzičko, tehničko obrazovanje. informatiku, fizičko vaspitanje i građansko vaspitanje. Poseduje i fiskulturnu salu kao i sportske terene za mali fudbal, odbojku, rukomet i košarku, gde su nekada bili školski voćnjaci. Škola je u dva navrata za proteklu deceniju rekonstruisana, zahvaljujući inostranim donatorima.

Inače, svoje prve dane u obrazovanju Vladičin Han beleži davne 1888. kada je kak9 he zbeleženo, „odlukom Načelstva okruga vranjskog i ministra prosvete i crkvenih dela 27. oktobra 1888. godine u privatnoj zgradi Trajka Stevanovića škola je otpočela sa radom. Nastas Krstić bio je prvi učitelj hanske škole. Prema izveštaju načelnika okruga vranjskog ministru prosvete pripadala su joj sela: Kalimance, Kunovo, Repince, Gornje Jabukovo, Donje Jabukovo, Donji Balinovac, Brestovo, Lepenica, Jastrebac, Zebince, Letovište i Rdovo.“
Prema izvorima škole- školske 1915/16. godine rad je bio potpuno prekinut sve do kraja Prvog svetskog rata, 1918. godine.

Kako beleže hroničari “ broj učenika školske 1923/24. bio je 306, školske 1925/26. škola je imala 197 učenika, naredne školske godine 254 učenika, a u školskoj 1928/28. škola je imala ukupno 228 učenika.
Namera Hančana da podignu školsku zgradu datira još od otvaranja prve škole 1888. godine, ali je ta ideja sprovedena u delo tek 40 godina kasnije 1928. godine kada je nova školska zgrada potpuno završena. Dalji period školstva u Vladičinom Hanu otežano je pratiti zbog nedostatka dokumentacije tako da za period od 1930. do 1941. godine postoje samo neke pojedinosti o učenicima I4. razreda i njihovim učiteljima.“

U toku Drugog svetskog rata, među žrtvama fašizma, našlo se mnogo učenika i njihovih i učitelja pa, iako je Vladičin Han oslobođen 8. septembra 1945. godine, škola je počela sa radom tek godinu dana kasnije. U to vreme, tačnije do 1948. godine, organizovano je i opesminjavanje starijih, kada su kurseve završila 252 lica.

Godinu dana nakon obnavljanja rada osnovne škole, po solobođenju, u Vladičinom Hanu se otvara Niža gimnazija, neophodna za razvoj jednog kulturno i privredno zaostalog područja.

„Zakon o obaveznom osmogodišnjem školovanju počeo je da se primenjuje školske 1955/56. godine. Sve do ove godine u Vladičinom Hanu su radile paralelno, sa posebnim upravama, četvororazredna Osnovna škola i Niža gimnazija. Ove dve škole se spajaju 1. seprembra 1955. godine i u prvoj godini svoga postojanja osmogodišnja Osnovna škola ima osam odeljenja nižih i 10 odeljenja viših razreda. Novi direktor škole, Dušan Đurčić i Školski odbor dali su ime školi Branko Radičević i proglasili 15. mart, datum rođenja pesnika za dan škole.“

Sve do 1995. godine, OŠ „Branko Radičević“ u Vladičinom Hanu bila je jedina osnovna škola, pored još dve seoske, u Stublu i Džepu. Od tada, kada je pičela sa tadom i OŠ „Sveti Sava“, počinje da se smanjuje broj učenika koji je uslovljen i znatno manjim prirodnim priraštajem u odnosu na period do osamdesetih godina prošlog veka.

„Brankovi“ učenici svake školske godine sa svojim mastavnicima, beleže izuzetne rezultate na takmičenjima svih nivoa iz različitih predmeta i u sportu.

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.