Pomoć za najugroženije – rekonstrukcija i kupovina kuća

Opština Vladičin Han, u okviru projekta „Poboljšanje socijalne inkluzije u
opštini Vladičin Han“ prošle godine je raspisla dva javna poziva za dodelu
pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva sa prebivalištem ili boravištem
na teritoriji te opštine, a koje ne mogu na drugi način samostalno da reše
stambeno pitanje.U okviru projekta predviđena je rekonstrukcija 32 stambena
objkekta i kupovina jednog seoskog domaćinstva, za ukupno 33 porodice. U
početnoj fazi odrađena je legalizacija za objekte koji će biti, ili su vć
rekonstruisani. Svako domaćinstvo biće podržano i kroz kupovinu nameštaja i
bele tehnike. U okviru projekta predviđene su i aktivne mere socijalne
inkluzije i to: kupovina opreme, mašina ili materijala za osnivanje ili
proširenje dohodovnih aktivnosti, kao i stručne obuke, pomoć u kući,
zapošljavanje kroz radnu praksu i kupovina školskog pribora.

Pozivi za projekat „Poboljšanje socijalne inkluzije u opštini Vladičin
Han“ su raspisani pre godinu dana, a njihova realizacija će trajati ukupno
25 meseci. Pomoć je bespovratna i odobrava se korisniku za kupovinu seoske kuće
sa okućnicom koja će rešiti stambene potrebe i obezbediti bolje životne uslove,
a namenjena je najugroženijem lokalnom stanovništvu i posebno osetljivim
grupama– osobama sa invaliditetom, Romima i ostalim kategoijama socijalno
ugroženih lica ,samohranim roditeljima, žrtvama porodičnog nasilja, deci iz
hraniteljskih porodica koja uskoro izlaze ili su izašla iz programa Socijalne
zaštite i dr. Prema javnom pozivu, maksimalna vrednost jedne donacije po
porodičnom domaćinstvu ne može preći iznos od 16.000 evra, bez PDV-a,u
dinarskoj protivrednosti, dok je za rekonstrukciju porodičnog domaćinstva, taj
iznos sedam hiljada evra.

Projekat „Poboljšanje socijalne inkluzije u opštini Vladičin Han“ raspisan
je u toku prošle godine. Nosilac projekta je Opština Vladičin Han u saradnji sa
Help-om u okviru programa „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i
aktivnoj inkluziji” Nosilac projekta je Opšina Vladičin Han, a partneri su
organizacija „Help“ i  Centar za
socijalni rad. Sprovodi ga Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge u
partnerstvu sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,
Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i u saradnji
sa Ministarstvom za evropske integracije 

Ukupna vrednost projekta je 782.626 dolara, sa učešćem opštine od 15 odsto.
Rok za realizaciju je jun naredne godine.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.