Pomoćnik predsednika opštine, Stamenković o energetskoj efikasnosti i ulaganjima

Opština Vladičin Han u okviru Nacionalnog programa energetske sanacije realizuje dva programa u cilju unapređenja energetske efikasnosti porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Vladičin Han.
Kako smo saznali od Nikole Stamenkovića, master ekonomiste i pomoćnika predsednika opštine za razvoj, predmet prvog programa jeste dodela subvencija za ugradnju solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama.

Solarni paneli

„Opština Vladičin Han i Ministarstvo rudarstva i energetike zajedno obezbeđuju subvenciju u iznosu od 50 odsto investicije, a najviše do 420.000 dinara. Sproveden je postupak izbora privrednih subjekata u skladu sa uslovima iz Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe. U narednom periodu sledi raspisivanje konkursa za građane – krajnje korisnike programa energetske sanacije. Zahtev za učešće u programu zainteresovani građani moći će da preuzmu u Uslužnom centru Opštinske uprave, kao i na internet stranici opštine Vladičin Han, dok će istovremeno biti obavešteni putem sredstava javnog informisanja o rokovima za prijavu. Ukupna sredstva predviđena za realizaciju ovog programa na teritoriji opštine Vladičin Han, uključujući i deo sredstava građana, iznose 6 miliona dinara,“ kaže Stamenković.

Mere energetske efikasnosti koje će biti predmet finansiranja tokom realizacije drugog programa odnose se na zamenu spoljnih prozora i vrata na porodičnim kućama, stanovima i stambenim zgradama, postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova i ostalih delova termičkog omotača za porodične kuće i stambene zgrade, postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju ispod krovnog pokrivača za porodične kuće. Takođe, nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas ili biomasu za porodične kuće, stanove i stambene zgrade, zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora za kuće i stanove, nabavka i ugradnja toplotnih pumpi i pratećih sistema za porodične kuće, nabavka i ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode za porodične kuće.
Udeo sredstva podsticaja iznosi maksimalno 50 odsto od vrednosti ukupne investicije sa PDV-o, po pojedinačnoj prijavi.

“ U narednom periodu sledi raspisivanje poziva za privredne subjekte koji će izvoditi radove na energetskoj sanaciji, dok će se po izboru privrednih subjekata raspisati i konkurs za građane – krajnje korisnike. Opština Vladičin Han i Ministarstvo rudarstva i energetike će za ove mere energetske efikasnosti obezbediti subvenciju u iznosu od 50 odsto investicije,“ rekao je Stamenković.

Ukupna sredstva predviđena za realizaciju ovog programa na teritoriji opštine Vladičin Han, uključujući i deo sredstava građana, iznose dodatnih 50 miliona dinara.

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.