Prebacivanje „lopte“ ko je nadležan za pešački prelaz kod benzinske

Na području opštine Vladičin Han JP „Putevi Srbije“ 30. maja su započeli sa obeležavanjem signalizacije. Postavljeni su saobraćajni znaci na delu od bezinske pumpe, preko novog mosta i od „Idee“ ka izlazu iz grada. U JP „Putevi Srbije, kako su nas obavestili pisanim putem, na državnom putu IB-40, koji vodi ka bugarskoj granici, obeležavanje signalizacije biće urađeno na celoj deonici kroz našu opštinu, do Žitorađa.

Radovi se izvode po još uvek uvek važećem cenovniku JP „Putevi Srbije“, od novebra prošle godine.

„Lane je obeležavanje podužne horizontalne signalizacije na ovoj deonici, kao i na svim ostalim državnim putevima na teritoriji Pčinjskog okruga i RS, urađeno, i to prema planu redovnog održavanja za 2021. godinu. Horizontalno obeležavanje državnih puteva kroz naseljeno mesto, misli se na poprečne i zaustavne linije, pešačke prelaze, strelice, oznake „STOP“ i sve ostalo što je karakteristično za naseljena mesta , prema Zakonu o putevima, Sl. glasnik RS, br. 41/2018, prema članu 72, vrši lokalna samouprava Ovo naročito važi za svetlosnu signalizaciju, tj. semafore,“ piše u odgovoru na pitanja Vesnika 017, nadzorni organ JP „Putevi Srbije“, N. Branković, dipl. građevinski inženjer.

On dodaje i da su – „Putevi Srbije“, kao upravljač državim putevima, izdali nalog za izvođenje radova na obeležavanju signalizacije u hanskoj opštiniali, da zbog nepovoljnih vremenskih uslova i skorog početka zimske sezone radove nije bilo moguće izvesti. Ove godine, zbog krajnje nepovoljnih okolnosti, kod nas i u svetu, obnovljen je pomenuti nalog za rad i krenulo se baš od sporne raskrnice.

I zaista, znakovi su postavljeni u spornom delu grada, najprometnijem i kada su pešaci i vozila u puitanju – delu kod benzinske pumpe i „Idee“. Međutim, obeležavanje pešačkih prelaza, poprečne i zaustavne linije, strelice i drugo, još uvek nigde nema. Dok u ovom JP kažu da je za to nadležna lokalna samouprava, u lokalnoj samoupravi tvrde da je to dužnost „Puteva Srbije“, zbog toga što se radi o državnom putu. Iako iz ovog preduzeća u dospisu tvrde da je i lane „obeležavanje podužne horizontalne signalizacije na ovoj deonici, kao i na svim ostalim državnim putevima na teritoriji Pčinjskog okruga i RS, urađeno“ teško da da to bilo koji građanin Vladičinog Hana može da potvrdi. Pešačkog prelaza kod bezinske, nema već godinama. Lokalna samouprava je u gradu, prošle godine, kompletno obeležila horizontalnu signalizaciju.

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.