Rok za izmirenje treće rate poreza ističe 15. avgusta

Do 15. avgusta poreski obveznici treba da plate treću ratu poreza na imovinu. To važi za fizička i pravna lica kao i za preduzetnike.

Porez na imovinu izmiruje se kvartalno, četiri puta godišnje. Zakonom o porezima na imovinu predviđena je obaveza akontacionog plaćanja poreza na imovinu, u visini obaveza po rešenju za prethodnu fisklanu godinu, do dobijanja rešenja za tekuću. Oni koji imaju zaostala dugovanja po reprogramu, takođe imaju obavezu da do 15. avgusta uplate ratu koju duguju. I jedni i drugi tako će izbeći naplati zakonske kamate.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.