Šta je seoski turizam?

Čitaoci pišu

Autor: dipl. ing. polj. Saša Šormaz

Vrlo često se dešava u praksi da se seoski turizam menja sa pojmom ruralni turizam.
Ruralni turizam je svaka turistička aktivnost u ruralnom prostoru, gde spadaju planinski
turizam, zdravstveni turizam, ekološki turizam i mnogi drugi specifićni oblici. Sa druge strane
seoski turizam obuhvata lepezu delatnosti koje spajaju poljoprivredu i turizam.Najznačajnija
ujedno i najpopularnija delatnost u okvirima seoskog turizma je agroturizam, odnosno
poljoprivredna gazdinstva koja nude ugostiteljsko-turističke usluge.
Seoske sredine nisu samo mesta za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom već se
takav ruralni prostor sve više traži za odmor i bežanje od svakodnevne gužve i užurbanog
načina zivota.Nažalost razvoj seoskog turizma u našoj opštini još uvek nije zaživeo, i pored
toga što imalo prelepa seoska domaćinstva, koja imaju potencijala za bavljenje seoskim
turizmom.
Država preko Ministarstva poljoprivrede svake godine podstiče razvoj seoskog turizma
u vidu podsticaja koji iznose do 2 000.000 dinara koje naši poljoprivrednici ili neće, ili neznaju
da imaju prava na taj vid subvencije. A osim njih prava imaju i privredna društva i
preduzetnici sa područja naše opštine.Možda je pravi trenutak da nam seoske sredine ne
služe samo za vikend posete, nego prostor u kome će se spojiti lepo i korisno.
Nažalost sve ove mere podsticaja razvoja seoskog turizma još uvek nisu našle put do
naših poljoprivrednih proizvođača, uprkos tome što obilujemo sa puno prelepih seoskih
sredina, napuštenih i slabo posećenih.
Pružanjem usluga u seoskom turizmu zadovoljava se široka lepeza potreba ljudi počev
od potrebe za zdravom hranom, zdravim zivotom, do potrebe za rekreacijom i
upoznavanjem novih predela. A da ne govorimo koliko je važan seoski turizam za razvoj
lokalne samouprave preko promocije lokalnih proizvoda, promocije lokalnih sadržajnih
vrednosti, promocije lokalnih zanata i proizvoda domaće radinosti i drugh stvari.

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.