Sutra se zaključuju birački spiskovi

Deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju opštine Vladičin Han, izložen je u sedištu Opštinske uprave opštine Vladičin Han, ul. Svetosavska br. 1, u Uslužnom centru Opštinske uprave.
Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su podaci tačni.
Zahteve za promene u delu Jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Vladičin Han, mogu podneti Opštinskoj upravi opštine Vladičin Han svakog radnog dana, u vremenu od sedam do 15 časova i subotom od 10 do 15 časova, najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska 1. decembra 2023. godine do 24 časa.
Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i podnošenje zahteva za promene u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenje i odgovrajući dokazi.
Po zaključenju biračkog spiska od 2. decembra 2023. godine, pa sve do 72 časa pre održavanja izbora na narodne poslanike Narodne skupštine i odbornike Skupštine opštine Vladičin Han 13. decembra 2023. godine do 24 časa promene u biračkom spisku mogu se vršiti samo na osnovu rešenja Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Zahtevi za promene podataka podnose se Ministarstvu ili Opštinskoj upravi po mestu prebivališta podnosioca zahteva, odnosno po mestu borvišta interno raseljenog lica.
Građani mogu od raspisivanja izbora za narodne poslanike Narodne skupštine do najkasnije pet dana pre zaključenja biračkog spiska 25. novembra 2023. godine do 24 časa podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati po mestu boravišta na teritoriji opštine Vladičin Han (izabrano mesto glasanja). Izabrano mesto glasanja ne može biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj birač ima prebivalište, odnosno boravište za interno raseljena lica. Ovaj podatak ne može se menjati do okončanja glasanja.

U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska, lice za pružanje tehničke podrške Opštinske uprave i ovlašćeno lice podnosioca izborne liste dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.
Uvid u Jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana.

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

One thought on “Sutra se zaključuju birački spiskovi

  1. Zanimljivo bi bilo da nam kažete kad se ‘ otključavaju ‘ birački spiskovi i zapisnici sa biračkih mesta da vidimo ko je gde glasao? Dakle predlażem da opštinska izborna komisija pripremi i objavi spisak imena gladača koji su glasaki za sva biračka mesta. Ovo je naročito interesantno za seoske sredine.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.