U 87 lokalnih samouprava građani biraju odbornike

Autor: Lj. Pavlović

U Srbiji danas u 87 gradova i opština građani biraju svoje predstavnike u lokalnim skupštinama, kao i za Grad Beograd. Biračka mesta su otvorena u sedam časova i zatvaraju se u 20, do kada traje i izborna tišina.  U predizbornoj tišini zabranjeno je predstavljanje kandidata i programa u medijima i na javnim skupovima, kao i pozivanje birača kako da glasaju i objavljivanje procene rezultata glasanja.

U Pčinjskom okrugu lokalni izbori biće održani u opštinama: Surdulica, Bosilegrad, Bujanovac i Preševo, gde je upisano ukupno 110.080 birača od 139.998 ukupno popisanih stanovnika.

Biračisa sobom moraju da ponesu na uvid ličnu kartu ili pasoš. Svakom biraču sprejom se obeležava kažiprst desne ruke i kontroliše UV lampom da ne bi došlo do zloupotreba da neko glasa dva puta. Glasa se iza biračkog pulta. Birači koji usled nepismenosti, slabovidosti, invaliditeta ili nekog drugog razloga nisu u stanju da sami popune glasački listić imaju pravo da na biračko mesto povedu nekog koće umesto njih popuniti glasački listić, onako kako mu odrede. Građani sa pravom glasa koji nisu u mogućnosti da glasaju na biračkom mestu zbog teške bolesti, starosti ili invaliditeta, potrebno je da o tome obaveste upravu gradske opštine grada Beograda u kojoj ima prebivalište najranije 30. maja, a najkasnije 2. juna do 11.00 časova, odnosno birački odbor na dan glasanja najkasnije do 11.00 časova.

Kako je preciziranoizmenama i dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, građani koji su promenili prebivalište posle 3. jula 2023. godine neće moći da glasaju na novoj adresi. Na osnovu Zakona o lokalnim izborima, izborna komisija u roku od 96 časova, od zatvaranja biračkih mesta, donosi i objavljuje za sva biračka mesta ukupan izveštaj o rezultatima lokalnih izbora.

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.