U Novom Sadu i Surdulici NHC formirao Age + savete, radne grupe koje se bave starijima

Tokom prošle nedelje, u Novom Sadu i Surdulici Novosadski humnitarni centar je formirao Age+ savete – radne grupe sastavljane od predstavnika lokalnih organizacija i ustanova koje se bave starijima, kao i od predstavnika same starije populacije.

„Zadatak Age+ saveta je da napravi sveobuhvatnu analizu potreba starijih u Novom Sadu, odnosno Surdulici, i da na osnovu toga postave ciljeve i plan akcije, kako bi se radilo na pokrivanju potreba starijih sugrađana. Pri tome ćemo biti usmereni pre svega na dostupne, lokalne resurse i na realno ostvarive ciljeve,“ objavio je NHC.

Teme kojima se Age+ savet bavi su položaj starijih u oblasti usluga smeštaja i pomoći u kući, zdravstvene zaštite i prevencije, te ostvarivanja prava. Pored toga, analiziraraju se i potrebe pružalaca usluga na lokalu. Iz toga će do kraja godine biti sačinjeni planovi aktivnosti, kako bi se odgovorilo na neke od prepoznatih, a nepokrivenih potreba seniora.

Inače, NHC je godinama bio prisutan u hanskoj opštini, na realizaciji pružanja pomoći u kući starijima. Prošle godine, uz pomoć donatora iz Austrije, u ruralnom području naše opštine sproveli su projekat sa preko 170 lica kojima je pružana pomoć u kući i 17 negovatelja i po jednim doktorom i socijalnim radnikom. Za razliku od onih koji lokalna samouprava finansira na na tri ili najduže šest meseci, ovaj projekat je trajao od 1. septembra 2021. do 28. februara 2023. godine.

Fotografije: NHC

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.