Uvid u birački spisak građani mogu da obave u Opštinskoj upravi ili elektronskim putem na sajtu resornog ministarstva

Na osnovu Zakona o jedinstvenom biračkom spisku  Opštinska uprava Vladičin Han obaveštava građane da za glasanje na izborima za narodne poslanike Republike Srbije, raspisanim za 3. april ove godine mogu izvršiti uvid u deo jedinstvenog biračkog spiska za područje opštine Vladičin Han. Deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju opštine Vladičin Han, izložen je u Uslužnom centru Opštinske uprave.

“Zahteve za promene u delu Jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Vladičin Han, mogu podneti Opštinskoj upravi opštine Vladičin Han svakog radnog dana, u vremenu od 7,00 do 15,00 časova i subotom od 10,00 do 15,00 časova, najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska 18. marta 2022. godine do 24,00 časa.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i podnošenje zahteva za promene u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenje i odgovrajući dokazi,” stoji u obaveštenju koje je potpisao načelnik OU, Miloš Stojanović.

Po zaključenju biračkog spiska, od 19. marta ove godine, pa sve do 72 časa pre održavanja izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, 30. marta do 24,00 časa promene u biračkom spisku mogu se vršiti samo na osnovu rešenja Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Zahtevi za promene podataka podnose se Ministarstvu ili Opštinskoj upravi po mestu prebivališta podnosioca zahteva, odnosno po mestu borvišta interno raseljenog lica.

Građani mogu od raspisivanja izbora za narodne poslanike do najkasnije pet dana pre zaključenja biračkog spiska 12. marta, do 24,00 časa podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati po mestu boravišta na teritoriji opštine Vladičin Han, izabrano mesto glasanja. Izabrano mesto glasanja ne može biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj birač ima prebivalište, odnosno boravište za interno raseljena lica. Ovaj podatak ne može se menjati do okončanja glasanja.

U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska, lice za pružanje tehničke podrške Opštinske uprave i ovlašćeno lice podnosioca izborne liste dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Uvid u Jedinstveni birački spisak građani mogu izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave: www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak

unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana.    

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.