Opština Vladičin Han po drugi put je raspisala javni konkurs za izbor projekata ili programa u kulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta opštine Vladičin Han za tekuću godinu. Sredstva koja se izdvajaju za finansiranje ili sufinansiranje projekata ili programa iznose milion dinara.

Predmet javnog konkursa je finansiranje i sufinansiranje projekata ili programa kulturne delatnosti u oblastima: Književnog stvaralaštva, umetničke igre – narodna igra, savremena igra -stvaralaštvo, produkcija i interpretacija, Vednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacija, korišćenja i upravljanja kulturno istorijskim nasleđem,  Digitalnog stvaralaštva i multimediji, Otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, korišćenja i upravljanju kulturnim nasleđem, Bibliotečko-informacione delatnosti i Naučno istraživačke i edukativne delatnosti u kulturi.

Opšti cilj javnog konkursa je ostvarivanje opšteg interesa u kulturi, kao i doprinos opštine Vladičin Han negovanju kulturno istorijske tradicije i  narodnog stvaralaštva kroz direktnu materijalnu podršku ustanovama, pojedincima, umetničkim i drugim udruženjima građana i drugim subjektima kulture.

 Specifični cilj javnog konkursa je unapređenje socijalno-ekonomskog i društvenog položaja u oblasti kulture, afirmacija stvaralaca i poboljšanje uslova rada u ustanovama i organizacijama koje se bave kulturnom delatnošću.

Na konkursu mogu da učestvuju ustanove, umetnička i druga udruženja građana registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci – umetnici, saradnici odnosno stručnjaci u kulturi, kao i drugi subjekti u kulturi osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Rok za podnošenje prijava je u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva, a rok za realizaciju projekta ili programa  je do kraja februara naredne godine. 

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.