Videćemo…

Popodnevna kafica, kad ono Australija…  Ne verujem u vradžbine, vera mi ne dozvoljava, ali ovo što…