CK u Vladičinom Hanu uputio poziv fizičkim licima da izvrše kategorizaciju ugostiteljskih objekata

Zakonom o ugostiteljstvu, od 2019. godine, propisana je obaveza ugostitelja koji pruža usluge smeštaja u objektima domaće radinosti – kući, apartmanu i sobama, kao i objektima seoskog turističkog domaćinstva, da izvrše kategorizaciju tih objekata. Turistička organizacija pri Centru za kulturu u Vladičinom Hanu pozvala je fizička lica da izvrše kategorizaciju ugostiteljskih objekata koje poseduju. Zahtev za kategorizaciju se podnosi preko eTuriste.

„Pozivamo sva fizička lica koja usluge smeštaja pružaju na način suprotan navedenom zakonu, da se u što kraćem roku obrate jedinici lokalne samouprave i podnesu zahtev za kategorizaciju ugostiteljskog objekta za smeštaj , kuća, apartman, soba ili seosko turističko domaćinstvo. U suprotnom, na osnovu člana 92. stav 1. tačka 9 navedenog zakona, fizičko lice je prekršajno odgovorno, a zaprećene kazne se kreću u rasponu od 150.000 do 350.000 dinara,“stoji u pozivu CK.

Za sve dodatne informacije i pružanje stručne pomoći vlasnici nekategorizovnih ugostiteljskih objekata mogu da se obrate nadležnima u CK putem elektronske pošte ,srbijankabozovic@gmail.com, ili na telefeone 017/ 473 824 i 063 692 084.

Takođe, mogu se obratiti i Ministarstvu turizma i omladine putem turizam@mto.gov.rs ili eturista@mto.gov.rs kao i na telefone 011/3149670 i 011/3139671.

Foto: CK

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.