Crni luk – biljka osetljiva na svetlost i đubrenje

Autor: dipl.ing. polj. Saša Šormaz

Skoro da ne postoji bašta u dvorištu u kojoj nema zasada crnog luka. Povrtarska kultura iz
roda ALLIUMA koristi se u ljudskoj ishrani, za pripremu salata i kao začin. Najčešće se uzgaja iz
arpadžika, a veoma retko iz semena. Setva se može obaviti u proleće ili u jesen, a na našem području
prednost se daje prolećnoj sadnji.
Crni luk ima izražene različite potrebe za svetlošću u različiitm fazama svog razvoja. Razvoj
biljke se zato može podeliti na četiri stadijuma. Prvi stadijum traje od faze nicanja do faze formiranja
lukovice. Drugi stadijum je stadijum formiranja porasta, odnosno, debljanja lukovice, treći stadijum
je kada je lukovica potpuno zrela, pri čemu dolazi do prekida veze sa nadzemnim delom. U četvrtom
stadijumu biljka je u fazi mirovanja pri čemu dolazi do izbijanja novog lišča i pojave cvetnih stabala.
Prvom stadijumu razvoja biljke najviže prija umerena svetlost. Kod ranijih sorti crnog luka drugi
stadijum počinje kada dan traje 14 sati. Kasne sorte ovaj stadijum počinju samo ukuliko ima 16 sati
svetlosti u toku dana. U uslovima u kojima se kod nas uzgaja crni luk to je period od polovine maja do
polovine avgusta.
Setvu treba obaviti ranije jer se time biljka dobro razvija i dobro ukorenjuje. Primena mineralnih
đjubriva prvenstveno zavisi od stadijuma razvoja biljke. Upotreba stajnjaka se ne preporučuje jer
veliki sadržaj organskih materija doprinosi razvoju gljivičnih obolenja i pojavu nematoda. Iz tog
razloga se stajnjak koristi samo za poboljšanje strukture zemljišta. Inače, crni luk nema izraženu
potrebu za hranljimim materijama.
Najviše azota, fosfora i kalijuma biljka uzima u drugom stadijumu razvoja i to oko 50 % iz zemlje
pa se prinos i kvalitet zasnivaju na prisustvu azota. Đubriva koja u sebi sadrže dosta azota najviše se
koriste od stadijuma nicanja biljke do stadijuma obrazovanja lukovice. Prilikom đubrenja važno je
obratiti pažnju na količinu unetog, jer preterani unos može da šteti biljci. Od tog momenta veoma je
važno prisustvo i drugih elemenata naročito kalijuma i fosfora jer se na taj način povećava sadržaj
suvih materija, čime se utiče na veličinu ploda crnog luka.
Dodavanje azota treba prekinuti na kraju drugog stadijuma i time sprečiti pojavu štetnih
posledica prilikom skladištenja u vidu pojave gljiva. Tokom pripreme zemljišta , pre oranja, treba
najviše uneti fosfora i kalijuma, da bi se tokom setve dodao samo azot. Unos azota preko lista
prskanjem unosi se tri do četiri puta i to prvi put kada crni luk dostigne visinu od tri do četiri sanitimetra. Prekid unosa azota vrši se na kraju drugog stadijuma razvoja biljke.

Foto: pixabay

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.