Deci oboleloj od retkih bolesti dok čekaju šifru ili terapiju, stižu vitamini

Autor: Lj. Pavlović

Na osnovu Uredbe Vlade Srbije pacijentima koji boluju od retkih bolesti u našoj zemlji biće isplaćena jednokratna novčana pomoć i moći će da dobiju vaučere koje mogu da iskoriste za lekove i rehabilitaciju. Porodicama sa decom koja su obolela od retkih bolesti kao i odraslima, državljanima Republike Srbije koji su upisani u registar lica obolelih od retkih bolesti preko Instituta za javno zdravlje ,,Dr Milan Jovanović Batutˮ, biće isplaćena jednokratna novčana pomoć u iznosu od 25.000 dinara, dodeljeni vaučeri za kupovinu lekova i medicinskih sredstava u iznosu od 35.000 dinara, ili vaučeri za rehabilitaciju i rekreaciju u visini od 50.000 dinara.

Za to je izdvojen novac iz budžteske rezerve u iznosu od150 miliona dinara, piše Nova ekonomija, kao i to da je VRS budžetom sredstva namenjena lečenju retkih bolesti povećala za 67 odsto, na 7,2 milijarde dinara (oko 61,5 miliona evra).

Prema podacioma Nacionalne organizacije za retke bolesti, u Srbiji između 350.000 i pola miliona ljudi boluje od retkih bolesti, od čega su oko 70 odsto deca. Od tog broja, u registar je upisano tek 2.612 obolelih, podaci su Nove ekonomije.

„Iz Batuta su naveli da, ako je pacijent evidentiran u Registru, Ministarstvo za demografiju i brigu o porodici dobija povratnu informaciju, pa uz popunjene zahteve za ostvarivanje pomoći „ulazi u proceduru za ostvarivanje prava na pomoć. U slučaju da lice obolelo od retke bolesti nije upisano u Registar za retke bolesti, obraća se nadležnim centrima za retke bolesti u kojima je dijagnoza postavljena i/ili se oboleli leči“, NE prenosi obrazloženje Batuta.

U zavisnosti da li zahtev podnose za jednokratnu novčanu pomoć, za dodelu vaučera za kupovinu lekova i medicinskih sredstava ili za dodelu vaučera za rehabilitaciju i rekreaciju, podnosilac zahteva popunjava obrazac za određenu vrstu podrške i dostavlja ga Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju, Grupi za podršku porodicama sa decom koja su obolela od retkih bolesti i ostalima koji su oboleli od retkih bolesti, na adresu- Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd ili putem elektronske pošte: podrskaretkebolesti@minbpd.gov.rs.

Neophodno je dostaviti i kopiju lične karte podnosioca zahteva, kopiju bankarske kartice ili potvrdu iz banke o broju računa. Ukoliko je zahtev za maloletno dete, npotreban je i izvod iz matične knjige rođenih.

Sva pitanja u vezi sa uslovima i načinom ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć, vaučere za kupovinu lekova i medicinskih sredstava i vaučere za rehabilitaciju i rekreaciju dostavljaju se na elektronsku poštu: podrskaretkebolesti@minbpd.gov.rs.

Ilustracija: pixabay

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.