Dubina sadnje vinove loze

  Čitaoci pišu                  

 Auto: dipl .ing. polj. Saša Šormaz

  Sadnja vinove loze može se obavljati tokom cele godine.  U našim klimatskom uslovima  vinova loza se najčešće sadi u proleće  i u jesen. Jesenja sadnja je preporučljiva za  toplije predele i laka zemljišta. Dubina sadnje direktno utiče na razvoj korenovog sistema, a samim tim i na prinos grožđa. Činioci koji utiču na dubinu sadnje su prvenstveno  izbor tipa zemljišta, nagib terena kao i odabir sorte.  Dubina sadnje kreće se od 30 do 45 cm na zbijenim, srednje teškim i lakim zemljištima.

  U suvom i propusnom zemljištu  spojno mesto treba da bude 1 do 2 cm ispod zemljine površine a da pri tom kalem ostane u vertikalnom položaju, dok u hladno zbijenom i vlažnom zemljištu spojno mesto treba da bude 2 do 3 cm iznad površine zemlje, a kalemu se dodaje blaga kosina. Na teškim zemljištima  spojno mesto je u nivou zemljišta , dok je kalem blago nagnut.

Ukoliko se sadnja vinove loze obavlja na nagnutim terenima kalemovi se sade tako da je  na gornjim položajima spojno mesto 2 do 3 cm uznad  površine zemljišta, dok u položaju nagnutog terena  spojno mesto treba da bude 4 do 5 cm iznad površine zemljišta. Ovakav način sadnje na nagnutim terenima se obavlja iz razloga što će se  vremenom na gornjim delovima parcele javiti spiranje, a na donjim delovima zasipanje,  usled erozije zrmljišta.

Spojna mesta kalemova čokota  na višim delovima kasnije će ostati ogoljena i izložena suši i jakom mrazevima, dok će se na nižim delovima  parcela, zbog zatrpavanja  čokota, pojaviti plitki korenovi koji direktno utiču na rast i razvoj glavnog korena.

U svakom slučaju, pre sadnje vinove loze treba obratiti pažnju na ekpoziciju terena i tip zemljišta za sadnju.

Ilustarcija: pixabay

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.