Formiranje travnjaka

Autor: dipl.ing.polj.Saša Šormaz


Skoro da ne postoji dvorište gde nema prostora za formiranje travnjaka, bio on velikih ili malih
dimenzija. Da bi se formirao dobar travnjak potreban je dobar izbor zemljišta, sloj debljine oko 20
sanitimetara. Ukoliko u odvojenom prostoru nema kvalitetne zemlje, preporuka je da se teren malo bolje
pripremi grubo očisti i potom nanese sloj kvalitetne zemlje. Sa pripremom se može krenuti već na
jesen, pre pojave prvih mrazeva. Najbolje je celu parcelu planiranu za podizanje travnjaka izriljati i
tako ostaviti da prezimi.
Sa setvom trave kreće se u proleće tokom marta i aprila. Kasnija setva nije preporučena
jer nailazi period visokih temperatura i posejana trava ne bi uopšte iznikla. Za setvu se mogu naći
razne vrste trava počev od parkovske koja se koristi za sportske terene, do trava za hladnu klimu i
slično. Prilikom nabavke obavezno treba pogledati da li ima u smesi prisustvo deteline. Dobra je za
poboljšanje strukture i obogaćivanje zemljišta azotom. Nakon setve grabuljama promešati zemlju i
posejanu površinu obavezno izvaljati, za šta može da posluži i obično bure koje svako ima u svom
domaćinstvu. Posebno treba voditi računa da seme ne bude previše ukopano jer takvo neće moći da
iznikne. Optimalna dubina setve je na 1 do 1,5 santimetara. Nakon setve posejanu travu treba zaliti vodom, tako da će ona u narednih osam d0 10 dana da iznikne. Korov koji se javi u fazi nicanja obavezno
odstraniti. Kod odabira trave trbalo bi obratiti pažnju na to da li će se površine često upotrebljavati,
gaziti i sl.iz razloga što postoje trave koje dobro podnose takve uslove i trave koje to ne podnose.
Trava najbolje uspeva na rastresitom zemljištu bogatom kiseonikom. Na večćni travnjaka se događa
zgušenost, jer se vremenom u zemljištu natalože ostaci pokošene trave koje zagušuju zemljište i
sprečavaju dotok vode .U takvim slučajevima dolazi do pojave korova. Đubrenje nije zahtevno, obavlja
se dva puta godišnje i to u rano proleće, pre kiše.
Najbitnija stavka oko održavanja travnjaka je košenje. Tek osnovane travnjake ne treba kositi
kosilicom jer nož može da počupa još nedovoljno ukorenjene mlade biljke i zbog toga se šišanje
trave obavlja košenjem. Kućni travnjak se kosi dva do tri puta mesečno i to od proleća do jeseni, u
zavisnosti od vremenskih uslova. Najbolje je kositi kada trava dostigne visinu do 10 sanitemtara. U periodusuša ne preporučuje se košenje, već zalivanje. Zalivanje travnjaka treba obaviti isključivo u večernjim satima zbog temperature tla i isparavanja.

Ilustarcija: pixabay

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.