Javni poziv za subvencionisanje zaštitnog rama za traktore

Autor: dipl.ing.polj.Saša Šormaz


Agencija za bezbednost saobraćaja objavija je Javni poziv za podnošenje zahteva za
subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavan traktor. Modeli i tipovi traktora
za koje se vrši subvencionisana dodela zaštitinih ramova su vrste traktora imt, a modeli 533,
539, 540, 542, i 549. Pravo na podnošenje zahteva imaju kako pravna tako i fizička lica.
Ukoliko je podnosilac zahteva pravno lice potrebno je da dostavi naziv i sedište pravnog lica, matični broj, PIB, ime i prezime ovlašćenog lica kao i kontak telefon, a takođe i dokaz da
se protiv pravnog lica ne vodi stečajni postupak , niti da pravno lice poseduje sudsku
zabranu obavljanja delatnosti.
Podnosilac zahteva u svojstvu fizičkog lica mora da podnese ime i prezime, JMBG,
kontak telefon. Osim toga, fizičko lice podnosi i potvrdu da su izmirene obaveze prema
poreskoj upravi, fotokopiju vozačke dozvole, kao i fotografiju prednje strane traktora za koji
se podnosi zahtev. Za imaoce neregistrovanih traktora starijih od deset godina, koji zbog
gubitka računa ili smrti lica od koga su kupili traktor nemaju validna dokumenta potrebna je
izjava dva svedoka overena od strane nadležnog organa na okolnosti kupovine i posedovanja
vozila. Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev ne mogu biti starija od 30 dana od dana
podnošenja zahteva. Dokumenta koja se podnose moraju da glase na ime podnosioca
zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji.
Rok za podnošenje zahteva je 30. septembra 2023 godine. Zahtevi koji budu pristigli posle
navedenog roka neće biti razmatrani.

Fotografija: pixabay

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.