Na Svetski dan socijalne pravde sve veće nejednakosti

Danas se u svetu obeležava Dan socijalne pravde, koji su Ujedinjene nacije utemeljile pre 14 godina. Socijalna pravda podrazumeva jednak i pravedan odnos između pojedinca i društva, ono što je savsim suprotno u današnjoj praksi kada se ima u vidu raspodela bogatstva, mogućnosti za lični i društveni položaj.

Stručnjaci ocenjuju da je socijalna (ne)pravda vidljiva u svim delovima društva – na nacionalnoj ili rasnoj osnovi, između razvijenih i nerazvijenih zemalja ili u okviru same zemlje, kroz položaj najstarijih, žena, deca, najčešće žrtve nasilja.

Jaz između siromašnih i bogatih je sve veći i sve dublji. To je, i bez ocene stručnjaka, vidljivo na svakom koraku. U različitim delovima sveta i u okviru samih država, ne postoje iste šanse za školovanje, lečenje, zaposlenje… U uslovima svetske pandemije, položaj i do tada marginalozvanih grupa je sve gori.

 „U situaciji kada se ukidaju sredstva za mnoge usluge za decu, mlade, stare, kada se smanjuju prava iz socijalne i zdravstvene zaštite, kada u budžetskim sredstvima sve manje mesta ima za najsiromašnije, sve ukazuje na to da u budućnosti, bez podrške, partnerstva, saradnje svih članova u zajednici neće biti moguće dosezanje društva koje se temelji na vrednostima koje čine – solidarnost, pravednost sloboda i jednakost,“ prenosi RTS.

,

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.