NSZ objavila pozive za zapošljavanje za tekuću godinu

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 13 javnih poziva ili konkursa, za nezaposlene sa evidnecije tržišta rada za ukupno 21.205 lica, među kojima su 2.285 osobe sa invaliditetom. Država je kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim licima za tu namenu izdvojila 6,3 milijarde dinara i dodatnih 550 miliona dinara za osobe sa invaliditetom. Dodatna sredstva biće obezbeđena iz budžeta autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave za učešće u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih lokalnim planskim dokumentima u oblasti zapošljavanja.

Prednost u dobijanju sredstva NSZ za upošljavanje imaće teže zapošljive kategorijama lica – mladi do 30 godina starosti, lica bez završenog srednjeg obrazovanja, stariji od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, korisnici novčane socijalne pomoći i tehnološki viškovi.

U Vladičinom Hanu u sklopu realizacije mera aktivne politike zapošljavanja lokalna samouprava svake godine izdvaja sredstva za samozapošljavanje. Konkurs u sradnji sa NZS se obično raspisuje neko vreme nakon ovog.

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.