Obavezna registracija trotineta do 15. juna

Autor: Lj. P.

Vlasnici lakih električnih vozila imaju obavezu da od 5. aprila do 15. juna ove godine zatraže nalepnicu za registraciju na osnovu Zakona o bezdnosti saobraćaja. Tu pored trotineta, spadaju i električni bicikli. Prema proceni, u Srbiji postoji oko 250.000 električnih trotineta.

U zahtevu za izdavanje nalepnice treba navesti lične podatke ime i prezime, JMBG, datum imesto rođenja, podatke o prebivalištu sa mestom, poštanskim brojem, ulicom i kućnim brojem, telefonom, e-mailom. Takođe i tehnička kumentacija za lako električno vozilo, iz koje se može utvrditi marka vozila, trajna nominalna snaga elektromotora, najveća konstruktivna brzina i masa praznog vozila.

Nalepnica će biti pravougaonog oblika, višeslojne strukture, vidljiva u dnevnim i noćnim uslovima, samouništavajuća pri pokušaju uklanjanja, dimenzija 36×60 mm, punometalizirana, sivosrebrne boje, sa integrisanim difrakcionim optički promenljivim elementom, koji sadrži višestruke nivoe zaštite od pokušaja krivotvorenja i neophodnim podacima.

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.