Po nezaposlenosti u hanskoj opštini i dalje prednjače žene

Autror: Ljiljana Pavlović

Trend da žene teže dolaze do posla u odnosu na muškarce u opštini Vladičin Han traje već decenijama. Od ukupno 2.111 na evidenciji nezaposlenih, više od polovine čine žene, ili 1.268, podaci NSZ iz Vranja od pre dva meseca. Problem nije u obrazovanju. Naprotiv. Među onima sa visokim i višim obrazovanjem koji čekaju na posao, više je žena. Znači, iako su kvalifikovanije od muškaraca, kada je visko obrazovanje u pitanju, one spadaju u kategoriju koja teže dolazi do radnog mesta.

Podaci NSZ govore da od ukupno 37 nezaposlenih sa VI1 stepenom stručne spreme, 21 je žena, od 53 sa VI2 stepenom, čak 39 je pripadnica lepšeg pola, a većinu bez posla one čine i među onima sa VII1 stepenom obrazovanja, ili od 110 žena je 79. Jedino kada je u pitanju VII2 stepen, nema ni jedne žene prijavljene na kod NSz a mušakaraca – svega jedan.

Kada su u pitanju oni bez završene osnovne škole, tu je malo nepovoljnija situacija sa slabijim polom. Takvih je na tržištu rada ukupno 904 a žene su više od polovina – 484. Među srednjoškolcima, gotovo da je izjednačen broj nezaposlenih, razvrstanih prema polu.

Što se dužine čekanja na posao tiče, situacija ne odudara mnogo. Gotovo podjednako dugo čekaju na uposlenje i jedni i drugi. Kod podele po godinama starosti, može se videti da poslodavci nerado uzimaju za radnike pripadnice ženskog roda. Zanimljivo je da u svim starosnim grupama među nezaposlenima žene prednjače. Od 129 uzarsta od 20 do 24 godine, žena je 73, od 25 do 29 godina nezaposlenih je 178 a žene su 106, od 30 do 34 godine ukupan broj bez posla je 180 a od toga 110 žena. Jedino, kod onih starijih od 50 godina, ujedno i oni koji su nabrojniji, poslodavcima su podjednako beskorisni i muškarci i žene. U prilog tome ide podatak da je takvih na tržištu 844 a od ukupnog broja 426 žena.

Zbog čega one mlađe teže pronalaze radno mesto? Zbog rađanja, porodiljskog bolovanja, bolovanja zbog nege dece i uopšte češćeg odsustvovanja sa posla, činjenice već dobro poznate svima.

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.