Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije

Autor: Lj. Pavlović


Na sednici Opštinskog veća opštine Vladičin Han od 30. avgusta ove godine, donet je Pravilnik o
sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija
i energetska efikasnosti za građane u Srbiji“ na teritoriji opštine Vladičin Han
Cilj sprovođenja mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova je unapređenje energetske
efikasnosti u stambenom sektoru i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima
na teritoriji opštine Vladičin Han.
Mere energetske sanacije sprovodiće se u saradnji sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom,
uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata, a krajnji korisnici usluga i radova
biće domaćinstva na teritoriji opštine Vladičin Han i obuhvataju:

1) unapređenje termičkog omotača putem:

 • zamene spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača.
 • postavljanja termičke izolacije zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na
  tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru,
  2) postavljanja termičke izolacije ispod krovnog pokrivača. Ova mera može obuhvatiti, u
  slučaju da je oštećen krovni pokrivač i hidroizolacioni krovni sistem, građevinske radove
  na zameni hidroizolacije i drugih slojeva krovnog pokrivača, kao i limarske radove;
  3) unapređenje termotehničkih sistema zgrade putem zamene sistema ili dela sistema
  efikasnijim sistemom putem:
 • zamene postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim,
 • zamene postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, ugradnje elektronski regulisanih
  cirkulacionih pumpi, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora,
 • ugradnje toplotnih pumpi koje koriste energiju vazduha, vode i zemlje (grejač prostora ili
  kombinovani grejač),
 • opremanjem sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote
  objektu (kalorimetri, delitelji toplote, balans ventili),
  4) ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode,
  5) ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za
  sopstvene potrebe, ugradnja dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene
  električne energije i izrada neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova
  na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su
  u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem,
  6) i druge mere/paketi mera u skladu sa javnim pozivom.
  Direktni korisnici sredstava za realizaciju mera energetske sanacije su privredni subjekti.


Privredni subjekti su dužni da korisnicima isporuče materijale i opremu odgovarajućeg kvaliteta i
izvrše usluge i radove u skladu sa odredbama ugovora i u dogovorenim rokovima. Krajnji korisnici
usluga i radova su domaćinstva.

Narednih dana očekuje se obrazovanje Komisije za realizaciju mera energetske sanacije i donošenje
odluke o raspisivanju javnog poziva za izbor privrednih subjekata. Javni poziv za dodelu bespovratnih
sredstava domaćinstvima za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova planiran je za drugu
polovinu septembra.

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.