Prevremeno opadanje plodova voćaka

Autor: dipl.ing polj. Saša Šormaz

U voćnjacima se i pored primene pune agrotehnike i obilnog cvetanja može desiti da
određjeni broj plodova ne dostigne punu zrelost. Postoje tri perioda jačeg opadanja plodova kod
voćnih zasada. Prvi koji se javlja je nakon precvetavanja, drugi krajem maja i početkom juna i treći
neposredno pred početak berbe. Prvi period se javlja kao osobina sorte ili usled poremećaja koji se
javi tokom oprašivanja i oplodnje. Tom prilikom nastaje veoma mali broj normalnih embriona u
plodu čime kasnije dolazi do opadanja istog. Ovakva pojava kod biljaka može da se spreči izborom
dobrih sorti oprašivača kao i povećanjem broja košnica u voćnjaku.
Drugi period je poznat i kao junsko opadanje plodova. Javlja se kod jabuke, kruške, šljive, višnje.
To je kritični period u kome stepen oplođenja, stanje voćke i njenih organa mogu uticati na rodnost.
Izuzetno je štetno u godini u kojoj je došlo do veoma malog zametanja plodova, Više opadaju
plodovi jabuke i kruške u kojima se nalazi manje semenki, jer se na taj način stvara manja količina
fitohormona giberilina koji poboljšava rast plodova.
Kod koštičavih voćaka u plodu se nalazi samo jedan embrion koji ako ugine, junsko opadanje
može da izazove velike štete. Tokom juna plodovi najviše opadaju sa mladih bujnih stabala, stabala
koja su puno ponela kao i ona čije je lišće pretpelo napad bolesti i grada. Pojačano je tokom kišnog
perida, hladnog vremena kao i tokom perioda suša.
Treći period se javlja neposredno pred početak berbe voćaka i naročito je izraženo kod
jabuke.Pojačano je u periodu suše jer se tada javlja nedostatak azota i ugljenih hidrata koji su važni
za formiranje ploda. Da bi se sprečilo opadanje plodova biljke treba prskati fitohormonima.

Foto: pixabay

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.