PWW traži poskupljenje usluga u Hanu

Povećanje cena je je prvenstveno uslovljeno povećanjem minimalne cene rada za 17,8 odsto u ovoj godini, rastom cena na malo u avgustu prošle godine od 11,5 odsto, kao i rastom ostalih troškova procesa za preko 12 odsto, kaže se u zahtevu PWW.

Autor: Lj. Pavlović

PWW iz Leskovca 9. februara ove godine predstavnicima lokalne samouprave u Vladičinom Hanu podneo je zahtev za davanje saglasnosti na Odluku o uređivanju cena usluga, objavljeno je na sajtu Opštine Vladičin Han.

„Na osnovu ugovora zaključenog 2. oktobra 2008. godine između hanske opštine i PWW o poveravanju poslova sakupljanja, odvoženja i deponovanja smeća i aneksa ugovora od 28. maja 2021. godine, podnosimo zahtev za za davanje saglasnosti na Odluku o utvrđivanu cena usluga. Predlažemo da pozitvno rešite naš zahtev i date saglasnost na neophodno povećanje cena u visini od 7,6 odsto sa primenom od 1. marta ove godine,“ stoji između ostalog u zahtevu PWW iz Leskovca.

Priložen je i cenovnik odvoženja smeća. Za domaćinstva bi trebalo da sa 188,81 dinar bude povećana na 203, 16 dinara, za dvorišno-vrtno smeće sa 93,78 na 100,91 dinar, za pravna lica koja se bave industrijskom proizvodnjom sa 9,80 dinara po metru kubnom na 10,54, za zanatlije sa 14,74 na 15,86 dinara…

„Povećanje je neophno zbog značajnog rasta troškova svih aktivnosti u poslednjih godinu dana koje se preduzimaju u procesu sakupljanja, selektovanja i deponovanja otpada, a sve sa svrhom kontinuiranog i kavlitetnog obavljanja komunalne delatnosti koja nam je poverena. Povećanje cena je je prvenstveno uslovljeno povećanjem minimalne cene rada za 17,8 odsto u ovoj godini, rastom cena na malo u avgustu prošle godine od 11,5 odsto, kao i rastom ostalih troškova procesa za preko 12 odsto – goriva, ulja, maziva, struje i drugih energenata,“ obrazložen je zahtev o poskupljenju u PWW iz Leskovca.

U zahtevu piše i i da prethoni zahtev od 27. decembra prošle godine povlače.

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.