Rekonstrukciji dva igrališta, na Kuli i kod mosta „Vrla“

Autor: Lj. P.

Na dve lokalcije u Vladičinom Hanu, u naselju Kula i u parku kod Vrle, u toku je rekonstrukcija odn. izrada dečjih igrališta. Zemljani radovi i betoniranje su završeni.

„Betoniranje igrališta za decu u parku kod Vrle je završeno. Preduzeće iz Čačka je angažovano na postavljanju tzv. tartan gume, podloge ze teren gde će biti postavljene igračke.Preostaje i montiranje ograde kod Vrle;“ rekao nam je Dalibor Ilić, vlasnik „TD-kopa“, podizvođača radova na rekosntrukciji oba igrališta.

Prema odluci o budžetu za tekuću godinu, u odeljku za kapitalne investicije, za period od 2024. do 2025. godine predviđeno je 19,5 miliona dinara za izgradnju i opremanje sportsko-rekretaivnih površina.

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.