Starije u brdskim selima obilazi i lekar

Starijima u brdsko-planinskim selima juga Srbije teško je doći do lekarske pomoći. Udaljeni od većih centara, sela bez autobuskih linija, otežavaju odlazak do grada i onima koji imaju decu, a život onih koji su sami, još je komplikovaniji.

U opštini Vladičin Han od prošle godine traje projekat Novosadskog humanitranog centra na pružanju pomoći starijima u ruralnom delu opštine. Pored službe gerontodomaćica i gerontodomaćina, NSHC je angažovao i lekara.

Foto NSHC

„Na zdravlje starijih u izolovanim, brdsko-planinskim selima juga Srbije utiče i to što im nije lako da dođu do lekara. Zato je u terenskom timu NSHC-a angažovana i lekarka, koja obilazi starije u njihovim kućama, a podršku pruža i Dom zdravlja. NSHC je za najugoroženije omogućio i nabavka neophodnih lekova,“ kaže Mira Novaković Ilin ispred NSHC-a.

Foto NSHC

NSHC od novembra prošle godine pruža usluge kućne nege i pomoći za starije osobe u selima hanske opštine. Aktivnosti su deo projekta „MoBUC“, čiji je cilj da doprinese smanjenju socijalnih i zdravstvenih posledica pandemije COVID-19 i uticaja siromaštva na stara lica u izolovanim ruralnim područjima južne Srbije. Takođe, projekat ima za cilj da poboljša uslove za samostalan i dostojanstven život starih lica u hanskoj opštini.

Projekat je podržan sredstvima austrijskog Federalnog ministarstva za socijalna pitanja, zdravstvo, negu i zaštitu potrošača i organizacije Volkshilfe.

Foto NSHC

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.