U JP „Vodovod“ raspisan konkurs za izbor direktora

U Javnom preduzeću „Vodovod“ u toku je konkurs za izbor direktora. Kako stoji u njemu, pravo da konkurišu imaju lica sa visokom stručnom spremom od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama.

U konkursu nije naglašeno sa kojim fakultetskim ili drugim visokoškolskim diplomama se može konkurisati, ali potencijalni kandidati moraju imati  najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima za koje su se školovali, najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima „Vodovoda“, da poznaju oblast  korporativnog upravljanja i da imaju iskustva u organizovanju rada i vođenju poslova. Takođe, od budućeg direktora se traži da  nije član organa političke stranke ili da mu je funkcija zamrznuta, da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci i da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim su uređuju krivična dela. Tačnije, obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, obavezno lečenje narkomana tj alkoholičara i zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti. SO Vladičin Han konkurs je raspisala 26. decembra prošle godine, i biće otvoren 30 dana od objavljivanja.

Sadašnja direktorka “Vodovoda” je Vesna Stojković, tehnolog po struci.

Autor: Ljiljana Pavlović

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

One thought on “U JP „Vodovod“ raspisan konkurs za izbor direktora

  1. Povratni ping: BBC Post

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.