U toku konkurs za članove odbora Omladinskih fondacija Ana i Vlade Divac

Fondacija Ana i Vlade poziva sve zainteresovane mlade sa teritorije lokalnih samouprava Obrenovac, Prokuplje, Zaječar, Vlasotince i Vladicin Han da se prijave za članove odbora omladinskog fonda.

U okviru projekta Nemačke razvojne saradnje “Perspektive za mlade u ruralnim sredinama u Srbiji” koju sprovodi GIZ u partnerstvu sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije, podržavaju se omladinski fondovi u izabranim ruralnim zajednicama iz navedenih lokalnih samouprava.

Projekat Omladinski fondovi realizuje se sa ciljem povećanja učešće mladih u procesima lokalnog razvoja kroz dodelu bespovratnih novčanih sredstava projektima koje sami pokreću i vode mladi. Mogu su prijaviti mladi od 18 do 30 godina, oni koji su do sada nešto uradio/la za mlade u svojoj zajednici, znaju da prepoznaju potrebe mladih u svom gradu/opštini ili žele da volonterski doprinosu radu omladinskog fonda najmanje godinu dana od kada postane član/ica odbora.

Ukoliko zainteresovani pripadaju nekoj od osetljivih grupa, mladi iz seoskih zajednica, žene, Romi, povratnici itd gornja starosna granica je 40 godina.

Oni koji postanu članovi odbora Divac omladinskog fonda imaće obavezan trodnevni trening za upravljanje programom u oktobru/novebru ove godine u nekom od turističkih centara u Srbiji. Očekuju ih sastanci, treninzi i saradnja sa predstavnicima Fondacije Ana i Vlade Divac i predstavnicima projekta Nemačke razvojne saradnje “Perspektive za mlade u ruralnim sredinama u Srbiji” koju sprovodi GIZ. Takođe, promovisanje programa i edukacija mladih o pisanju projekata i prikupljanju sredstava i podrške za rešavanje lokalnih problema mladih, otvaranje konkursa za projekte neformalnih grupa mladih u njihovoj opštini, prijem prijava, čitanje prijava i odabir prijava projekata za intervjue (preliminarna selekcija), intervjui sa mladima koji su poslali prijave projekata i donošenje odluka sa drugim članovima odbora koji će projekti mladih dobiti bespovratna novčana sredstva Divac omladinskog fonda, obaveštavanje grupa o rezultatima konkursa, potpisivanje ugovora i dodela sredstava za odobrene projekte, nadgledanje realizacije projekata, evaluacija i izveštavanje i saradnja sa članovima odbora drugih omladinskih fondova.

Rok za podnošenje prijave je 15. septembra tekuće godine.

U okviru projekta Nemačke razvojne saradnje “Perspektive za mlade u ruralnim sredinama u Srbiji” koju sprovodi GIZ u partnerstvu sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije, podržavaju se omladinski fondovi u izabranim ruralnim zajednicama: Obrenovac, Prokuplje, Zaječar, Vlasotince i Vladičin Han. Omladinske fondove implementira Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa izabranim lokalnim samoupravama. 

   

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.