Značaj plugova u poljoprivredi

Čitaoci pišu

 Autor: dipl .ing. Saša Šormaz

Plugovi se koriste za osnovnu obradu zemljišta sa kojom treba da se obezbede najpovoljniji uslovi za rast i razvoj biljaka. Raoni nošeni plug sastoji se iz niza međusobno povezanih delova koji na taj način čine jednu funkcionalnu celinu. Osnovni zadatak pluga kao celine je da vrši oranje zemljišta. Pod oranjem se podrazumeva horizontalno i vertikalno odsecanje trake-brazde zemljišta, koja se usled rada pluga podiže, drobi, prevrće, sitni, mrvi i meša posredstvom pojedinih radnih delova pluga. Nadzemni biljni ostaci i ravnomerno rastureno đubrivo se usitne, zatrpaju i delimično izmešaju sa zemljištem.

 Obradu zemljišta treba izvoditi u pravi čas, kada je zemljište fizički zrelo za obradu sa najpovoljnijim momentnom vlage.
Raoni nošeni plugovi se sastoje iz sledećih delova: uređaja za kačenje pluga za traktor, rama, plužne daske, pera plužne daske, plaza sa petom, crtaka i ručice za podešavanje radnog zahvata. Pored ovih delova na plugu se mogu naći i predplužnjak, podrivač i točak za podešavanje dubine rada.
Raonik je najvažniji radni deo pluga. Postavljen je koso prema dnu i zidu brazde, a za glavu pluga je pričvršćen zavrtnjima sa ukopanom glavom, kako bi stvarali manji otpor pri radu. Od ukupnog otpora pluga u toku oranja na raonik dolazi 50 odsto. Raonik radi tako što se kao klin zariva u zemljište, horizontalno odseca plasticu, izdigne je, delimično izmrvi i preda plužnoj dasci. Raonici se rade od kvalitetnih legiranih čelika gde je donji deo zadebljan i služi kao rezerva za iskivanje-oštrenje. Kod nekih raonika gornja strana oštrice se pravi od mekšeg materijala u odnosu na donju, koja je tvrđa. U toku rada mekša strana se brže troši i na taj način raonik ostaje uvek oštar, zbog čega su dobili ime – samooštreći raonici.
Kod novih raonika posebnim postupkom nanosi se tvrdi sloj na oštricu raonika ili se na nju zavari deo od tvrđeg materijala koji mu produžava trajnost za 8-10 puta.
Plužna daska prihvata plasticu od raonika, izdiže je, prevrće, pomera-odbacuje u stranu, pri čemu je izmrvi i donekle izmeša. Na nju odpada 10 odsto od ukupnog vučnog otpora pluga. Plužna daska ima najveći uticaj na kvalitet oranja. Da bi rad plužne daske bio što bolji, na nju su postavljeni dodaci za bolje prevrtanje plastice.
Diskosno crtalo, vertikalno odseca plasticu pri oranju, a takođe i biljne ostatke usitnjava, pa ne dolazi do zagušenja pluga. Od ukupnog vučnog otpora na plugu, na crtak dolazi 15-25 odsto. Ako se crtak odstrani sa pluga, zemljište se cepa, kida, vučni otpor se povećava na plužnoj dasci pa je vek njenog trajanja kraći.

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.