Apel nadležnih na građane ne pale vatru na otvorenom

Autor: Lj. P.

Nadlženi iz Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova izdali su apel građanima da izbegavaju paljenje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru zbog izuzetni viskih temperatura vazduha. Toplo vreme koje može pogodovati nastanku i brzom širenju požara na otvorenom prostoru, što može ugroziti živote ljudi i izazvati veliku materijalnu štetu.

„Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno je spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru, kao i spaljivanje ostataka strnih useva, smeća, te loženje vatre u šumi ili na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šume. Za nepoštovanje ovih zakonskih odredbi propisane su novčane kazne: za fizička lica od 10.000 do 50.000 dinara, dok kazne za spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća za fizička lica iznose 10.000 dinara, a za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara,“ nagalašeno je u saopštenju MUP-a.

Sektor za vanredne situacije će u narednom periodu, u saradnji sa drugim sektorima MUP-a kao i nadležnim inspekcijskim službama na republičkom i lokalnom nivou, pojačati nadzor i obilazak terena. Cilj je pronalaženje i procesuiranje neodgovornih građana koji ne poštuju zakonske odredbe, kako bi se smanjio broj požara na otvorenom prostoru i povećala bezbednost građana.

„Paljenje trave i niskog rastinja predstavlja ozbiljnu opasnost, posebno u blizini obradivih poljoprivrednih površina i šuma, jer požari koji izbiju mogu da se prošire i izazovu katastrofalne posledice. Pozivamo sve građane da budu odgovorni i pridržavaju se zakonskih propisa,“ navodi MUP.

U slučaju pojave požara, građani su u obavezi da pozovu 193.

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.