Novi uslovi za penzionisanje žena

Autor: Lj. P.

Republički fond PIO objavio je nove uslove za odlazak žena u penziju od 1. januara ove godine. Kod njih se granica za odlazak u starosnu penziju povećava za dva meseca, te sa 63 godine i osam meseci života i najmanje 15 godina staža, steći pravo na mirovinu. Uslovi za muškarce su i dalje isti, 65 godina starosti i, takođe, najmanje 15 godina radnog staža.

Pomeranje granice za žene, kako je predviđeno zakonom, trajaće sve dok se uslovi za odlazak u penziju za njih i muškarce ne izjednače, a to je do 2032. godine. To znači da će i jedni i drugi pravo na mirovinu moći da ostvare sa 65 godina života i najmanje 15 godina radnog staža. U prevremenu starosnu penziju će ipak moći i ranije. Prema trenutno važećim propisima, to je moguće uz 40 godina radnog veka ili 60 godina starosti, uz trajno umanjenje primanja od 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina starosti predviđenih za sticanje prava ma starosnu penziju u toj kalendarskoj godini, a maksimalno 20,4 odsto.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.