Objavljen javni poziv za vočare

Autor: dipl.inž. Saša Šormaz

Uprava za Agrarna plaćanja je raspisala Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na
podsticaje poljoprivrednih gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih zasada voća.
Pravo na podsticaje mogu ostvariti fizička lica, nosioci poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici,
privredna društva, zadruge. Podsticaji se ostvaruju ukoliko je investicija realizovana u periodu od
1.januara 2022. godine pa sve do dana podnošenja zahteva.
Takođe, podsticaji se ostvaruju i za nove proizvodne zasade koji su podignuti u četvrtom kvartalu
2022. godine ili u prvom i drugom kvartalu 2023. godine. Površina proizvodnog zasada kreće se od 0,2 hektara do 10 ha, jabućčstog, koštičavog, i jezgrastog voća. Proizvodni zasadi moraju biti posađeni sadnicama koje su zdravstveno ispravne, upisane u Registar bilja i da imaju 90% prijema.
Podnošenje zahteva se vrši u periodu od 17.jula do 17.avgusta. Uz zahtev se, između ostalog, prilaže račun o kupovini sadnica, otpremnica, kopija plana parcele u razmeri 1: 1.000. Maksimalni iznos
podsticaja za nabavku sadnica iznosi 2.500.000 dinara, za nabavku naslona 825.000 dinara, za analizu
zemlje 100.000 dinara.
Ako se podsticaji odnose na proizvodne zasade sa srpskim sortama, domaćim i odomaćenim
sortama iznos se uvećava za 100.000 dinara. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može ostvariti
u jednoj kalendarskoj godini iznosi 3.000.000 dinara. Zahtevi koji su preuranjeni ili podneti nakon
termina za podnošenje neće biti razmatrani. Sva dokumentacija se dostavlja isključivo putem
softverskog rešenja eAgrar.

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.