Plastične flaše u reci

Autor: Lj. P.

Na fb stranici Vladičin Han nekada objavljene su fotografije Kalimanke i nekadašnjeg kupališta, čija je obala pretrpana plastičnim flašama. Članovi grupe se sa nostalgijom često sećaju detinjstva i mladosti, kada su leti provodili dane na Kalimanki. Na žalost, iako mnogo ređe, ali mladi i dalje posećuju neka kupališta, danas reke mnogima služe da kraj njih odlažu otpad. To je, možda, pokazatelj rasta životnog standarda jednog broja stanovništva, ali ne i porasta svesti o značaju očuvanja životne sredine kao, usotalom, i stepena kulture koji posedujemo.

Nedavno su komunalna preduzeća čistila divlju deponiju u Poljani, u blizini ove reke, ali i na više lokacija u hanskoj opštini. Tom prilikom je prvi čovek Opštine, Goran Mladenović, apelovao na stnovništvo da ne stvaraju divlje deponije i ne odlažu smeće van mesta koja su predviđena za to.

Kalimnka izvire na istočnim obroncima planine, Kukavice. Prema podcaim Turističke organizacije u Vladičinom Hanu, čine je Gornja i Donja Jabukovska reka. Od izvora do ušća duga je 12 kilometra. Kalimnka je bila jedna od najrazornijih bujičnih tokova na području Grdeličke klisure i Vranjske kotline. Regulacija toka započeta je 1928. godine, ali istovremeno i pošumljavanje u gornjem delu sliva. Njaveće poplave koje se pamte su 1904. i 1948. godine, ali i lanjska, kada je uži centar grada bio pod vodom.

Fotografija: fb Vladičin Han nekada

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.