Poboljšanje energetske efikasnosti kroz sanaciju objekata i postavljanje solarnih panela

Autor: Ljiljana Pavlović

Energetskoj efikasnosti objekata sve se više pridaje značaja kako bi se uštedela potrošnja energije. Ona podrazumeva niz mera kako bi se smanjila potrošnja energije – od zamene neobnovljivih energenata obnovljivim, zamene stolarije na objektima i postavljanja izolacije, zamene energetski neefikasnih potrošača efikasnijim do ugradnje efikasnih sistema za grejanje, hlađenje i ventilaciju. Opština Vladičin Han već radi na energetskoj sanaciji objekta Opštinske uprave. Uskoro će i građani imati mogućnosti da kroz ugradnju solarnih panela, uz pomoć države, poboljšaju energetsku efikasnost.

U prvom slučaju, u zgardi OU projektom je predviđena zamena fasadne stolarije aluminjumskom, postavljanje termo izloacije od od kamene vune i zamena kotlova za centralno grejanje koji koriste električnu energiju novima, na biomasu tj. pelet.

„Energetskom sanacijom obuhvaćeni su svi organi i institucije koji rade u istoj zgradi – Opštinsko javno tužilaštvo i Sudska jedinica, Katastar i odeljenje Poreske uprave,“ rekao nam je Nikola Stamenković, potpredsednik Opštine Vladičin Han.

Opštisnko javno tužilaštvao i sud

Postojeća zgrada, prema rečima Stamenkovića nema termoizolaciju na svim delovima termičkog omotača, što uslovljava brzo zagrevanje tokom letnjeg perioda, kao i hlađenje objekta tokom zime. Energetskom sanacijom predviđena je izrada termoizlocaije na fasadnim zidovima, međuspratnoj konstrukciji prema negrejanom prostoru i iznad otvorenog prolaza i zamena fasadne stolarije, spoljnih prozora i vrata kao i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača objekta. Time će biti obezbeđen termički komfor – smanjenje brzog zagrevanja i hlađena. Nakon primenjene mere energetske efikasnosti biće zamenjeni i kotlovi za centralno grejanje koji su do sada koristili električnu energiju kao energent, novim na biomasu i ugradjeni elektronski regulisanih cirkularnih pumpi i uređaja za merenje predate količine toplote svim pojedinčanim potrošačima.

Energertskom sanacijom OU postići će se dvostruka ušteda pošto zgrada do sada nije bila termički izolovana kao i prelaskom sa grejanja na struju, na pelet.

Vrednost radova je 32.329.000 dinara, od čega Ministarstvo rudarstva i energetike projekat finansira sa 20 miliona dinara a ostatak Opština Vladičin Han.

U okviru Programa energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na području opštine Vladičin Han i finansijskoj podršci domaćinstvima u procesu energetske sanacije i građani će uskoro moći da unaprede energetsku efikasnost ugradnjom solarnih panela u svojim domovima.

Domaćinstva će za to dobiti bespovratna sredstva od države a energetska sanacija u njima će se sprovoditi kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave ugradnjom solarnih panela.

„Program energetske sanacije ima za cilj unapređenje energetske efikasnosti i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teitoriji hanske opštine. Računa se da bi ušteda potrošnje električne energije bila oko 30 odsto, za koliko bi i računi građana bili manji,“ procenjuju nadležni.

Ministsartsvo energetike je za sprovođenje projekta o energetskoj sanaciji domaćinstava izdvojilo ukupno 97,6 miliona dinara. Vladičin Han je jedna od 37 opština koja je obezbedila uslove za zajedničko sprovođenje projekta, kao i jedna od šest sa juga Srbije. Za energetsku sanaciju domaćinstava u hanskoj opštini je predviđeno ukupno ulaganje od 1,5 miliona dinara.

Ovaj medijski sadržaj je deo projekta „Pogled na Vladičin Han“, sufinansiran iz budžeta Opštine Vladičin Han. Stavovi izneti u tekstu ne izražavaju stavove navedene instituacije.

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.