Dečji dodatak ove u odnosu na proteklu godinu uvećan za 60 do 109 dinara

Autor: Lj. Pavlović

U toku prošle godine nadležnoj službi pri Opštinskoj upravi u Vladičinom Hanu podneto je 325 zahteva za ostvarivanje prava na dečji dodatak. Iznos te prinadležnosti od januara ove godine iznosi 4.120 dinara, dok je lane bila 4.059. Za dete iz jednoroditeljske porodice dečji sada iznosi 5.356 dinara, umesto doskorašnjih 5.277, za dete sa smetnjamau razvoju ili sa invaliditetom je 6.180 odn. 6.089 i za decu sa invaliditetom za koju psotoji interresorno mišljenje komisje taj iznos od početka godine je 7.416 dinara umesto 7.307.To znači da se povećanje dečjeg dodatka kreće od 60 do 109 dinara, po navedenim kategorijama.

Cenzus proseka primanja porodice za ostvarivanje prava na dečji dodatk sada je 12.361 dinara po članu, za jednoroditeljske porodice ne sme da pređe 16.070, za porodice za decom sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom 14.833 dinara i za one koje imaju mišljenje interesorne komisije, 14.614 dinara.

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.